Region. „Czternastkę” otrzymało już ponad 239 tys. osób

Region. „Czternastkę” otrzymało już ponad 239 tys. osób

Oddziały ZUS-u na Pomorzu wypłaciły już ponad 239 tys. dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych, czyli tzw. czternastych emerytur. Suma wypłaconych „czternastek” to prawie 279,8 mln zł. Tzw. czternasta emerytura jest przyznawana z urzędu, nie trzeba wypełniać żadnego wniosku. Dodatkowe środki trafią do uprawionych wraz z listopadowym świadczeniem.

„Czternastka” wynosi 1250,88 zł brutto. Przysługuje ona osobom, które na 31 października 2021 roku miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, czy świadczenia przedemerytalnego. „Czternastki” nie otrzymają osoby, których prawo do świadczeń było zawieszone.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje tylko tym świadczeniobiorcom, którzy żyli w chwili jego odbioru. Jeżeli nie zostało ono jeszcze przekazane uprawnionemu, rodzina nie otrzyma go w postaci świadczenia niezrealizowanego.

Reklamy

Pełną kwotę, czyli 1250,88 zł brutto, dostaną Ci, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają „czternastkę” pomniejszoną, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład, jeżeli emerytura wynosi 3 tys. zł to dodatkowe świadczenie będzie o 100 zł mniejsze, czyli wyniesie 1150,88 zł.

„Czternastka” podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym czy zwolnionym z podatku. Co ważne, dodatkowe świadczenie nie podlega potrąceniom, w tym także egzekucyjnym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*