Region. Dzięki ZUS możesz udać się na rehabilitację

Region. Dzięki ZUS możesz udać się na rehabilitację

Pracujący zawodowo, których stan zdrowia grozi utratą zdolności do pracy, mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o skierowanie na rehabilitacje leczniczą. Ta forma prewencji rentowej ZUS przynosi wymierne efekty. Dzięki niej coraz więcej osób odzyskuje zdrowie i mimo przebytych urazów i ciężkich chorób może kontynuować karierę zawodową.

Program bezpłatnej rehabilitacji skierowany jest do osób aktywnych zawodowo, którym w wyniku przebytej choroby lub urazu grozi utrata zdolności do pracy, ale rokują jej odzyskanie po odbyciu rehabilitacji. Chodzi o to, by zawczasu przeciwdziałać pogarszającemu się zdrowiu.

O skierowanie mogą starać się pracujący zawodowo, a także Ci, którzy pobierają zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wniosek o rehabilitację wypełnia lekarz, u którego się leczymy.

Reklamy

Osoba, której wniosek dotyczy, może go złożyć w dowolnej placówce ZUS lub wysłać pocztą. Wymogi formalne, czyli posiadanie przez pacjenta aktualnego ubezpieczenia, są sprawdzane przy rozpatrywaniu wniosku. Orzeczenie w sprawie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS po przeprowadzeniu badania lub na podstawie zgromadzonej medycznej.

ZUS kieruje na rehabilitację w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym. System stacjonarny obejmuje pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym w przypadku schorzeń: narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, psychosomatycznych, onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego oraz narządu głosu.

Na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym, czyli codzienne wizyty w wyznaczonych godzinach, można otrzymać skierowanie w przypadku schorzeń narządu ruchu oraz układu krążenia.

Rehabilitacja trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka może ją wydłużyć albo skrócić. Skierowany na takie leczenie nie ponosi żadnych kosztów związanych kuracją, pobytem i dojazdem najtańszym środkiem komunikacji publicznej. Nie musi także korzystać z urlopu wypoczynkowego, bowiem lekarz wystawi na ten czas zwolnienie.

Program rehabilitacji leczniczej obejmuje różne formy rehabilitacji fizycznej, fizykoterapii, rehabilitacji psychologicznej oraz edukacji zdrowotnej. ZUS nie ma własnych ośrodków rehabilitacyjnych, dlatego zawiera umowy z placówkami, które muszą spełnić określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne.

Ośrodki zlokalizowane są na terenie całej Polski, także w miejscowościach uzdrowiskowych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*