Wyremontują drogę z Sianowskiej Huty do Nowin

Wyremontują drogę z Sianowskiej Huty do Nowin

Dziś burmistrz Kartuz Mieczysław G. Gołuński podpisał umowę na wykonanie remontu odcinka drogi gminnej w Sianowskiej Hucie. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na realizację inwestycji przedstawiło Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. ze Sławek.

Zamówienie obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej na odcinku Sianowska Huta – Nowiny. W ramach prac przewiduje się m. in. wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, a następnie ułożenie płyt drogowych betonowych typu Yomb na podsypce żwirowej.

Remont obejmie odcinek o długości 359 m. Prace mają się zakończyć jeszcze w grudniu tego roku. Koszt inwestycji to 194 971,49 złotych.

Reklamy

Urząd Miejski w Kartuzach (Oprac. Andrzej Baranowski)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*