UWAGA! Rusza nabór wniosków o dofinansowanie wózków z napędem elektrycznym!

UWAGA! Rusza nabór wniosków o dofinansowanie wózków z napędem elektrycznym!

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przywraca w roku 2019 dofinansowania na wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Realizatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym musi posiadać:

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

  • zatrudnienie lub pobierać naukę lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

  • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

  • osoby w wieku emerytalnym, mogą uzyskać dofinansowanie tylko wtedy gdy są zatrudnione.

Kwoty dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – do 10.000 zł, przy wkładzie własnym wnioskodawcy – 10% ceny brutto wózka.

Termin składania wniosków o dofinansowanie:

Reklamy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przyjmuje wnioski osób niepełnosprawnych od 31.07.2019 do 31.08.2019 r.

Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, przy ul. Mściwoja II 20 – pokój 105 lub droga pocztową (decyduje data stempla).

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach tel. 58/685 33 20, 684 00 82 w. 125 i 127 lub na stronie internetowej www.pcprkartuzy.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*