Tag: Połęczyno

Gm. Somonino. Przebudowa ul. Topolowej w Goręczynie i modernizacja miejsc rekreacji

Gm. Somonino. Przebudowa ul. Topolowej w Goręczynie i modernizacja miejsc rekreacji

Jeszcze w 2022 roku somoniński samorząd planuje m. in. wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i modernizację miejsc rekreacji w Borczu, Połęczynie, Hopowie, Egiertowie, Somoninie i Ostrzycach, a także przebudowę ulicy Topolowej w Goręczynie. Zadanie to obejmuje budowę parkingu, ciągu pieszo-rowerowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej oraz kanału technologicznego.