Gm. Somonino. Przebudowa ul. Topolowej w Goręczynie i modernizacja miejsc rekreacji

Gm. Somonino. Przebudowa ul. Topolowej w Goręczynie i modernizacja miejsc rekreacji

Jeszcze w 2022 roku somoniński samorząd planuje m. in. wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i modernizację miejsc rekreacji w Borczu, Połęczynie, Hopowie, Egiertowie, Somoninie i Ostrzycach, a także przebudowę ulicy Topolowej w Goręczynie. Zadanie to obejmuje budowę parkingu, ciągu pieszo-rowerowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej oraz kanału technologicznego.

Projekt na ul. Topolową w Goręczynie

W grudniu 2021 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej (nr 168023G) – ul. Topolowa w Goręczynie wraz z budową parkingu, ciągu pieszo-rowerowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej oraz kanału technologicznego.

Reklamy

Wstępna koncepcja przebudowy drogi została zaakceptowana. Zadanie wraz z uzyskaniem wszystkich zgód formalno-prawnych ma zostać wykonane w III kwartale 2022 roku. Wartość usługi wynosi 74 000 złotych.

Modernizacja miejsc rekreacji

W odpowiedzi na prośby sołtysów poszczególnych wsi gmina planuje wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i modernizację miejsc rekreacji w wybranych miejscowościach gminy Somonino. Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła Pracownia Pro Plants Studio Projektowe Ewelina Fuszara z Gdyni.

Zakres dokumentacji będzie obejmował między innymi: demontaż zużytych urządzeń zabawowych o konstrukcji drewnianej, wymianę oraz doposażenie istniejących placów zabaw o nowe urządzenia zabawowe oraz urządzenia siłowni zewnętrznej o konstrukcji metalowej czy zagospodarowanie terenu z zastosowaniem stref bezpieczeństwa wymaganych dla poszczególnych urządzeń.

Ponadto planuje się opracowanie projektu budowy otwartej strefy aktywności w Borczu. Planowane działanie dotyczy miejsc rekreacyjnych w miejscowości Borcz, Połęczyno, Hopowo, Egiertowo, Somonino oraz Ostrzyce. Całkowity koszt wykonania powyższej dokumentacji wynosi 33 680 złotych. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia to sierpień 2022 roku.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*