Sierakowice. Staż w Irlandii w ramach projektu „Zawodowcy Przyszłością Europy”

Sierakowice. Staż w Irlandii w ramach projektu „Zawodowcy Przyszłością Europy”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach w październiku 2021 roku przystąpi do realizacji projektu „Zawodowcy Przyszłością Europy”, którego głównym założeniem jest realizacja stażu zagranicznego oraz aktywny udział uczestników projektu na europejskim rynku pracy.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.” Całkowity budżet projektu wynosi 143 594 euro.

Partnerem przyjmującym jest organizacja Your International Training, której siedziba mieści się w Irlandii w mieście Mallow leżącym w Hrabstwie Cork. Jest to instytucja, która zajmuje się organizacją staży oraz programów językowo-kulturalnych dla beneficjentów programów Erasmus+. Organizuje ona staże dla szerokiego wachlarza zawodów. Corocznie przyjmuje około 300 uczniów z różnych krajów Europy, w tym również z Polski.

Uczestnictwo w projekcie umożliwi wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów, w tym m.in. naukę języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

W ramach wspomnianego przedsięwzięcia odbędą się dwie mobilności do Irlandii – w marcu i lipcu 2022 roku, w których udział wezmą uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach kształcący się w zawodach: Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik agrobiznesu, Technik rachunkowości.

Do projektu będzie mogło przystąpić 50 uczniów. Realizacja stażu zagranicznego wzbogaci CV ucznia poprzez zdobycie dokumentów honorowanych na polskim i europejskim rynku pracy, czyli Europass – Mobilność, Certificate.

Nowe doświadczenie z kulturą innego kraju zwiększy świadomość międzykulturową, samowystarczalność oraz znacząco przyczyni się do rozwoju zawodowego młodego człowieka, co jest cechą pożądaną w kształceniu branżowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*