Sierakowice. Podsumowanie projektu „Zawodowcy przyszłością Europy” połączone z podpisaniem porozumienia o współpracy

Sierakowice. Podsumowanie projektu „Zawodowcy przyszłością Europy” połączone z podpisaniem porozumienia o współpracy

27 września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach odbyło się podsumowanie projektu „Zawodowcy przyszłością Europy”. Projekt został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Całkowity budżet projektu wyniósł 612126,86 zł.

Uczniowie technikum kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik agrobiznesu oraz technik żywienia i usług gastronomicznych zrealizowali na przełomie marca i kwietnia oraz w lipcu staże zagraniczne na pięknej, zielonej wyspie o malowniczych krajobrazach.

Staż zagraniczny w wymiarze czterech tygodni zrealizowało 50 uczniów. Partnerem projektu była organizacja Your International Training – irlandzka agencja szkoleniowa, mająca swoje siedziby w Mallow i Sligo, zajmująca się promocją, organizacją i zarządzaniem stażami zagranicznymi oraz programami edukacyjnymi dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników oraz organizacji z całej Europy.

Reklamy

Podczas uroczystości podsumowania projektu uczestnicy stażu zagranicznego przedstawili prezentację oraz film relacjonujący pobyt w Irlandii. Jednym z założeń projektu było również przygotowanie filmu pt. „Mój dzień praktyk”, przedstawiającego przebieg stażu zagranicznego. Na uroczystości podsumowania zaprezentowano dwa najlepsze filmy nadesłane przez uczestników stażu oraz nagrodzono ich autorów.

Efektami udziału w projektach Erasmus + podzielili się również uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie. Działanie to miało na celu dzielenie się wiedzą, doświadczeniem oraz wypracowanymi rezultatami podczas realizacji projektów.

Uroczystość uświetnili przedstawiciel Kuratorium Oświaty, Organu Prowadzącego, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych powiatu kartuskiego, dyrektorzy szkół podstawowych gminy Sierakowice oraz pracodawcy. Swoją obecnością zaszczycili również wykładowca Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku Pani prof. dr hab. inż. Ewa Babicz-Zielińska oraz wykładowca Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Pan dr inż. Witold Kozirok, który wygłosił wykład nt. „Mikrobiota jelita w zdrowiu i chorobie”.

Podczas podsumowania projektu zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, a Uniwersytetem Morskim w Gdyni, co umożliwi planowanie młodym ludziom dalszego rozwoju zawodowego. Najważniejszym dla uczestników stażu zagranicznego punktem wydarzenia było wręczenie przez Jolantę Tersa, dyrektora wydziału edukacji, kultury i promocji Starostwa Powiatowego w Kartuzach, Grzegorza Machola, dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach oraz Katarzynę Cyman, kierownika szkolenia praktycznego, dokumentów potwierdzających zdobyte przez uczniów doświadczenie zawodowe w kraju europejskim:

-Europss-Mobilność,

-ECVET,

-certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w stażu zagranicznym,

-referencji od pracodawcy.

Tego dnia został również przeprowadzony konkurs „With projects around the world” z tematyki projektów europejskich i wartości UE. Do konkursu przystąpili przedstawiciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy biorący w nim udział wykazali się ogromną wiedzą, a miejsca uplasowały się następująco:

-I miejsce zajęli przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie,

-II miejsce – przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Jelonku,

-III miejsce – przedstawiciele Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach,

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia.

Po konkursie uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w warsztatach kulinarno-ekonomiczno-rolniczych, prowadzonych przez nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, gdzie w formie zabawy poznawali tajniki zawodów w jakich kształci szkoła.

Realizacja projektu pozwoliła wykształcić pewnego swojej wiedzy i umiejętności ucznia – Europejczyka, konkurencyjnego na rynku pracy, potrafiącego profesjonalnie przedstawić nabyte w toku stażu wiedzę i umiejętności. Przyczyniła się do wzbudzenia wśród młodzieży szerszego, bardziej otwartego spojrzenia na świat, kształtowania postaw tolerancji wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych, zwalczania stereotypów i uprzedzeń rasowych, kulturowych i religijnych.

Działania podjęte przy realizacji projektu pozwoliły na poznanie aspektów pracy zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych i językowych oraz zasad pracy w zespole różnym kulturowo i językowo.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*