Region. Wsparcie ZUS-u dla uchodźców z Ukrainy

Region. Wsparcie ZUS-u dla uchodźców z Ukrainy

W obliczu wojny w Ukrainie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych stara się pomagać uchodźcom. Na swojej stronie internetowej publikuje informacje również w języku ukraińskim. Jest także gotowy udostępnić swoją bazę lokalową osobom uciekającym przed wojną.

Aby pomóc uchodźcom w komunikacji, na stronie internetowej ZUS ukazały się już pierwsze informacje w języku ukraińskim, gdzie i na jakich warunkach mogą otrzymać pomoc. W serwisie na stronie internetowej zus.pl będą publikowane w języku ukraińskim aktualne treści dotyczące warunków uzyskania świadczeń rodzinnych, emerytalnych i rentowych, a także ubezpieczenia zdrowotnego. Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS będzie możliwe zakładanie profilu także w języku ukraińskim.

ZUS wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów z propozycją udostępnienia w razie potrzeby swojej bazy lokalowej dla uchodźców. ZUS ma około 1400 miejsc w swoich ośrodkach szkoleniowych na terenie całego kraju.

Reklamy

ZUS pracuje też nad innymi rozwiązaniami na rzecz uchodźców z Ukrainy, o czym będziemy informować na bieżąco.

W związku wojną w Ukrainie, część osób, które mają polską emeryturę lub rentę wypłacaną przez ZUS, może nie być w stanie pobierać jej na ukraińskie rachunki bankowe. Jeśli świadczeniobiorca nie może dalej otrzymywać polskiej emerytury lub renty w Ukrainie, a znajdzie się na terytorium Polski, może zwrócić się o pomoc do najbliższej placówki ZUS, która przyjmie zgłoszenie i przekaże je do oddziału w Rzeszowie, który odpowiada za wypłaty takich świadczeń.

Rzeszowski oddział wznowi wypłatę świadczenia na nowy rachunek bankowy w Polsce, od momentu, gdy przestało być pobierane. Jeśli świadczeniobiorca znajdzie się na terytorium innego państwa, np. Rumunii, Mołdawii, Słowacji czy Czech, może wówczas zgłosić się do odpowiedniej lokalnej instytucji lub kasy ubezpieczeń społecznych i tam przekazać informację.

Trzeba pamiętać żeby wskazać, że otrzymywało się emeryturę lub rentę z ZUS i z powodu wojny nie można jej dalej pobierać. Lokalna instytucja przekaże sprawę do polskiej w celu udzielenia pomocy. Można od razu wskazać też nowy numer rachunku bankowego w innym państwie. ZUS skontaktuje się ze świadczeniobiorcą i ustali dalszą wypłatę polskiej emerytury lub renty na nowy rachunek bankowy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*