Ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej w Żukowie w tej kadencji

Ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej w Żukowie w tej kadencji

13 listopada odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żukowie. Było to ostatnie posiedzenie Rady w tej kadencji.

DSC_0966

Zdjęcie 1 z 10

Burmistrz przedłożył Radzie 12 uchwał. Wszystkie zostały przyjęte. Wśród nich znalazły się uchwały dotyczące między innymi:

– zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2018-2025

Reklamy

– zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2018 rok

– w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Burmistrz Gminy Żukowo podjął decyzję o zwiększeniu jednorazowej dotacji na budowę jednej indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych z 1 000,00 zł do 1 500,00 zł.

Radni przyjęli także Roczny Program współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi oraz Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żukowo na rok 2019.

Na koniec nowo wybrani radni i burmistrz Wojciech Kankowski otrzymali z rąk PrzewodniczącejMiejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na radnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*