Uchwalono budżet na 2019 rok Gminy Żukowo!

Uchwalono budżet na 2019 rok Gminy Żukowo!

Jeszcze przed samym końcem roku Rada Miejska w Żukowie spotkała się na trzeciej sesji tej kadencji. Najważniejszym elementem spotkania było głosowanie nad uchwałami budżetowymi.

DSC_0666

Zdjęcie 1 z 5

Uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2018-2025, w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2018r. oraz w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2019-2027 były pierwszymi, nad którymi pochylili się radni. Szczegółowe informacje przekazała im Skarbnik Gminy Żukowo Lucyna Cybula.

Kolejną uchwałą podjętą przez radnych była uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2019 rok. Tu dodatkowe informacje Radzie Miejskiej przedstawił Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski. Jedne z większych wydatków planowanych na 2019 rok obejmują działy:

Reklamy

 • – oświata i wychowanie – ok. 76 mln zł
 • – transport i łączność – ok. 55 mln zł
 • – wspieranie rodziny (m.in. „500+”, świadczenia rodzinne) – ok. 42 mln zł
 • – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ok. 12 mln zł
 • – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ok. 11 mln zł
 • – kultura fizyczna – ok. 6 mln zł
 • – pomoc społeczna – ok. 4 mln zł.
 • – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ok. 3 mln zł

Znaczna część wydatków (71,7 mln zł), to zadania inwestycyjne planowane na 2019 rok. Wśród nich znajdą się między innymi:

 • – budowa węzłów integracyjnych przy przystankach PKM Rębiechowo i Żukowo wraz z trasami dojazdowymi (ok. 35 mln zł)
 • – przebudowa, remont i adaptacja budynku z przeznaczeniem na siedzibę OKiSu (ok. 4,5 mln zł)
 • – budowa ogólnodostępnych parkingów i miejsc parkingowych na terenie gminy Żukowo (ok. 1,8 mln zł)
 • – modernizacja budynku Urzędu Gminy w Żukowie (ok. 1,5 mln zł)
 • – budowa ul. Tuchomskiej w Baninie (ok. 1,5 mln zł)
 • – rozbudowa OSP w Skrzeszewie (ok. 1,2 mln zł)
 • – termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pępowie (1,2 mln zł)
 • – rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestępowie (ok. 1 mln zł)
 • – budowa szkoły podstawowej w Tuchomiu (ok. 1 mln zł)
 • – rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borkowie (ok. 800 tys. zł)

Z treścią wszystkich uchwał zapoznać można się tutaj: http s://bip.zukowo.pl/Article/id,2006.html

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*