Natalia Bochan została Przewodniczącą I Młodzieżowej Rady Gminy Żukowo fot. UG w Żukowie

Natalia Bochan została Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Żukowo

Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Żukowo za nami. Uroczystym ślubowaniem młodzi radni rozpoczęli obrady. Przewodniczącą została Natalia Bochan z Banina.

Natalia Bochan została Przewodniczącą I Młodzieżowej Rady Gminy Żukowo fot. UG w Żukowie
Natalia Bochan została Przewodniczącą I Młodzieżowej Rady Gminy Żukowo fot. UG w Żukowie

Obrady Młodzieżowej Rady Gminy otworzył Witold Szmidtke Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie, który stwierdził kworum i prawomocność sesji w związku z obecnością 14 z 15 młodych radnych wybranych podczas wyborów 22 stycznia 2018 r. Obecni radni otrzymali z rąk burmistrza Wojciecha Kankowskiego zaświadczenia o ich wyborze na radnego.

– Życzę wszystkim, aby udział w Młodzieżowej Radzie Gminy przełożył się na zaangażowanie tym, co dzieje się w naszej gminie – powiedział burmistrz, wręczając dokument.

Reklamy

Po wyborze protokolanta przystąpiono do uroczystego ślubowania: „Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności młodzieży Gminy Żukowo, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami młodzieży, godnie i rzetelnie reprezentować swoich  wyborców”.

Natalia Bochan wybrana przewodniczącą

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej, a następnie do wyboru przewodniczącego MRG, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza. Podczas tajnego głosowania, większością głosów Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej została Natalia Bochan, która po ogłoszeniu wyników podziękowała radnym.

– Dziękuję tym, którzy mi zaufali i chcieli, abym została przewodniczącą. Będę słuchać radnych i razem będziemy mogli robić wielkie rzeczy – rozpoczęła Natalia Bochan, po czym poprowadziła dalsze obrady.

Wiceprzewodniczącymi zostali Krzysztof Fularczyk i Norbert Orawiec, a funkcję sekretarza objęła Oliwia Flisikowska.

Po wyborach przyszedł czas na wolne głosy i wnioski. Głos zabrała Oliwia Flisikowska, która opowiedziała o przeprowadzonej przez siebie ankiecie. Zapytała w niej o trzy pomysły dotyczące zmian w miejscowości i szkole, w której uczy się dany respondent. Należało podać trzy pomysły: kosmiczny – trudny do zrealizowania; realny – ale wymagający; prosty – łatwy do wykonania. Wśród pomysłów była budowa basenu w gminie. Młodzi radni komentując ankietę, poruszyli m.in. temat ścieżek rowerowych, boisk, klubów sportowych, przystanków autobusowych i kolejowych oraz dbania o infrastrukturę publiczną.
Zapowiedziano również, że podczas kolejnej sesji poruszone zostaną tematy ankiet, patroli służb na drogach oraz ekologii.

Młodzi radni zadebiutowali już podczas I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Żukowo fot. UG w Żukowie
Młodzi radni zadebiutowali już podczas I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Żukowo fot. UG w Żukowie

Głos młodzieżowy w gminie Żukowo

Młodzieżowa Rada Gminy w Żukowie liczy 15 radnych w wieku 12-18 lat. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów uchwały Rady Miejskiej odnoszących się do środowiska młodych, postulowanie do władz gminy oraz inicjowanie działań dotyczących młodzieży, podejmowanie działań propagujących cele Rady, szczególnie w zakresie upowszechniania idei samorządowej. Głównym celem jest inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodzieży, prowadzenie działalności informacyjno-doradczej. Jest to sposób na budowanie postawy obywatelskiej, naukę pracy samorządowej i poznanie struktury rady miejskiej oraz urzędu.

Radni Młodzieżowej Rady Gminy w Żukowie:

 1. Belgrau Anna (Borkowo)
 2. Belgrau Dominik (Borkowo)
 3. Biłanicz Antoni (Banino)
 4. Bochan Natalia (Banino)
 5. Flisikowska Oliwia (Chwaszczyno)
 6. Fularczyk Krzysztof (Pępowo)
 7. Hasse Wiktoria (Miszewo)
 8. Jaworski Mikołaj (Lniska)
 9. Kaźmierczak Błażej (Żukowo)
 10. Kustusz Oliwier (Żukowo)
 11. Lewandowska Weronika (Widlino)
 12. Olszewska Amelia (Żukowo)
 13. Orawiec Norbert (Żukowo)
 14. Więcek Dawid (Przyjaźń)
 15. Żarczyńska Alicja (Skrzeszewo)
[Not a valid template]

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*