Nie będzie już Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach? Anna Dereń wyraziła swoje niezadowolenie

Nie będzie już Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach? Anna Dereń wyraziła swoje niezadowolenie

Archiwum w zamian Centrum Inicjatyw Edukacyjnych? Jest taka możliwość. 22 lutego radni powiatowi podejmą decyzję w sprawie przyszłości CIE w Kartuzach. Swoje niezadowolenie w sprawie wyraziła już Anna Dereń – dyrektor CIE.

22 lutego odbędzie się Sesja Rady Powiatu Kartuskiego. Jednym z punktów obrad będzie m.in. zadecydowanie o przyszłości Centrum Inicjatyw Edukacyjnych. Zamysłem zarządu powiatu jest zlikwidować placówkę. Całą sprawą oburzona jest Anna Dereń – Dyrektor CIE w Kartuzach, o czym poinformowała na profilu CIE na Facebooku:

„Pragnę zabrać głos w bardzo ważnej sprawie. Jest nią decyzja Zarządu Powiatu Kartuskiego o likwidacji Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach i związana z nią uchwała o tym zamiarze, która zostanie poddana głosowaniu na Sesji Powiatu 22 lutego 2019. Jednym z argumentów jest potrzeba oszczędności oraz zamysł, aby w siedzibie CIE stworzyć archiwum. Zamienić miejsce spotkań, inicjatyw, inspirujących działań w magazyn.
Oczywiście – to jest konflikt interesów. Czy jednak brany jest pod uwagę interes dużego środowiska oświatowego, uczniów, rodziców, którzy od lat wybierają naszą placówkę jako wartość w ich życiu ? Dlaczego nikt nie rozmawiał z nami, nie szukał rozwiązania pozwalającego na pogodzenie interesów różnych grup? Dlaczego środowiska oświatowego nie traktuje się jak partnera i nie zaprasza do rozmowy? Dlaczego przekazuje się informację o decyzji, nie zadając wcześniej żadnych pytań, uznając, że wypracowany system współpracy w obszarze edukacji i wychowania nie jest dobrem wspólnym?
Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach powstało 1 września 2001 roku. Systematycznie rozwijaliśmy naszą działalność a także zbudowaliśmy środowisko oświatowe współpracujące ze sobą nad wspólnym dobrem, jakim jest pełny rozwój każdej osoby – mieszkańca powiatu kartuskiego.
W roku szkolnym 2017/2018 w zorganizowanych przez nas 223 różnych formach merytorycznego wsparcia uczestniczyło 1680 nauczycieli, 5144 uczniów – 376 grup przez 2636 godzin.
W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli rocznie wystawiamy ok. 1200-1300 zaświadczeń nauczycielom korzystającym z naszej oferty szkoleniowej (przeciętnie 60 form rocznie). Zatrudniamy 5 konsultantów i doradców oraz specjalistów, co pozwala na realizację wsparcia dla szkół oraz nauczycieli. Współpracujemy w wieloma instytucjami, jesteśmy placówką ćwiczeń Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego.
W Ośrodku Zajęć Pozaszkolnych zatrudnione są 2 nauczycielki-instruktorki na 1,5 etatu.
W Bibliotece Pedagogicznej – 2 bibliotekarzy. (dotacja Urzędu Marszałkowskiego)
Koordynujemy też ok. 40 międzyszkolnych konkursów powiatowych.
Realizujemy projekt Marszałka Pomorskiego „Zdolni z Pomorza – powiat kartuski” czyli organizujemy zajęcia dla 24 grup – 130 uczniów z terenu powiatu. Jesteśmy uznani za wojewódzkiego lidera tego projektu ze względu na sprawną organizację oraz opiekę merytoryczną.
Ze specjalnie zaadaptowanych i zaaranżowanych sal, gdzie na dydaktyczno-wychowawczych wystawach interaktywnych realizujemy zajęcia z uczniami, korzysta średnio rocznie 50 grup uczniowskich z nauczycielami tj. ok. 1000 osób.
W ciągu pięciu lat zrealizowaliśmy 17 różnych wystaw: historyczno-patriotycznych; artystycznych (interpretacja sztuki), literackich, przyrodniczych. W sumie uczestniczyło w nich 237 nauczycieli wszystkich etapów nauczania oraz 4599 uczniów.
– organizujemy stałe spotkania z grupą Młodzieżowy Ruch Naukowy tj. uczniami szkół ponadpodstawowych, którzy prowadzą eksperymenty z uczniami klas młodszych w szkołach podstawowych, realizują gry miejskie, turnieje gier, pokazy chemiczne;
W pomieszczeniach Centrum organizujemy też spotkania z nauczycielami, bibliotekarzami, spotkania sieci oświatowych.
Studenci Uniwersytetu III Wieku mają tu swoje zajęcia plastyczne, spotkania dyskusyjne.
Uczestnicy projektu Zdolni z Pomorza – powiat kartuski (stałe grupy informatyczne oraz humanistyczne) odbywają regularne zajęcia.
Organizujemy spotkania projektowe z uczniami i nauczycielami, zajęcia plastyczne, teatralne, wspólne czytanie książek, prezentacje filmów, turnieje gier planszowych. Działa grupa Młodzieżowego Ruchu Naukowego.
Założyliśmy dwa ogrody kaszubskie – przy CIE oraz przy Muzeum Kaszubskim. Ogród przy CIE zdobył II miejsce w wojewódzkim konkursie na ogrody rodzimej roślinności. Wszystko to efekt współpracy z wieloma szkołami i placówkami oświatowymi, uczelniami, ekspertami. Czy przetrwają?
Stworzyliśmy nowoczesne zaplecze do realizacji różnorodnych zajęć:
– pracownię komputerową;
– pracownię plastyczną wyposażoną m.in. w sztalugi (zajęcia plastyczne, wystawy);
– dobrze wyposażoną bibliotekę (28 tyś. woluminów) Poszerzamy i aktualizujemy zbiory a także katalogi biblioteki pedagogicznej – w tym roku korzysta z niej 587 czytelników.
– wielofunkcyjne sale, co pozwala na organizowanie zajęć, konkursów, wystaw, zajęć plastycznych;
– pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć przyrodniczych (bioróżnorodność kaszubskiej przyrody);
– specjalistyczny ogród rodzimej roślinności;
Przez lata wypracowaliśmy wspólnie z nauczycielami, uczniami, mieszkańcami powiatu wiele ważnych przedsięwzięć, w których CIE , zgodnie z założeniami statutowymi i przyjętą od początku misją pełniło rolę lidera i inspiratora:
– coroczne Targi Nauki i Kultury integrujące całą społeczność szkolną wokół ważnych tematów (forma festiwalu i pikniku naukowego);
– dwa happeningi patriotyczno-historyczne na kartuskim rynku – 3 Maja i 11 listopada – szeroki odbiór społeczny;
– gry miejskie (po 200 uczestników);
– Dzień i noc z Pi – działania wokół matematyki, w których bierze udział 16 szkół z terenu powiatu;
– polonez maturzystów na Rynku (250-300 osób)
– obóz naukowy dla uzdolnionej młodzieży (50 osób)
– Matematyka i przyroda pod żaglami – Złota Góra -integrująca naukę i żeglarstwo (ok. 300 osób);
– Wanożenie z czytaniem – coroczna wędrówka grup uczących się kaszubskiego wybranymi trasami śladem Remusa (ok. 160 osób);
To wszystko działania wypracowane z naszym środowiskiem – to wspólny dorobek wpisany w kalendarium szkolnych wydarzeń a także ważnych wydarzeń w życiu wielu rodzin.
Nasze wydawnictwa dokumentują wspólne dokonania oraz inspirują nauczycieli.
Przygotowaliśmy i założyliśmy kaszubski Quest (trasę zadaniową) na terenie powiatu kartuskiego oraz wydaliśmy związaną z nim książkę „Łażoch”.
W grudniu 2018 roku Pomorski Kurator przeprowadził u nas zewnętrzną ewaluację – uzyskaliśmy bardzo wysoką ocenę.
Na realizację działań pozyskujemy dodatkowe środki – w ubiegłym roku osiągnęliśmy 84 300 zł dochodu, otrzymaliśmy dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku – na działania przyrodnicze z uczniami oraz nauczycielami „Poczuj miętę do przyrody” – 30 000 zł. (do końca maja 2019).

Dlaczego przytaczam liczby? Bo pokazują, że nasze wspólne działania wybrała i rozwijała bardzo duża grupa osób, akceptując je i włączając do swojej praktyki edukacyjnej.
Że mała grupa pracowników nie szczędziła sił, talentów, zaangażowania aby inicjować wiele spotkań, wydarzeń wzbogacających zasoby edukacyjne naszego powiatu. Że nasze wspólne działania przyciągały do Kartuz wybitnych wykładowców z różnych uczelni, artystów, studentów. Że udawało się nam tyle lat być dowodem na to, że można aktywnie współtworzyć to, co jest dla nas wartością. Spotykać się w ważnej sprawie na kartuskim Rynku, inicjować kolejne spotkania, angażować się w działanie na rzecz tworzenia środowiska wychowawczego i mieć wspaniałe efekty i wielką satysfakcję. Nam razem się udało.
Czy rzeczywiście to miejsce musi być zlikwidowane i stać się, zgodnie z planem – archiwum?”.

Według proponowanych na sesję projektów uchwał, zachować miałaby się jedynie Biblioteka Pedagogiczna. Ta jest zadaniem zleconym przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku. Natomiast likwidacji ulec miałby Ośrodek Zajęć Pozaszkolnych oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Reklamy

O przyszłości Centrum Inicjatyw Edukacyjnych zadecydują radni podczas obrad 22 lutego. Jak poinformował portal ExpressKaszubski, Wicestarosta Piotr Fikus, materiały dotyczące Centrum Inicjatyw Edukacyjnych dopiero trafiły do radnych i to oni zadecydują o przyszłości placówki. 

Projekty uchwał na sesję 22 lutego:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*