Kolejne dotacje dla organizacji pozarządowych w gminie Kartuzy

Kolejne dotacje dla organizacji pozarządowych w gminie Kartuzy

Ogłoszono już wyniki kolejnego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Gmina Kartuzy przyznała dotacje w zakresie: miny Kartuzy „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”, „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”, „turystyka i krajoznawstwo” oraz „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

Wyniki konkursu ofert:

W zakresie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”:

Reklamy

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia – „Najkrótsza noc w najdłuższej wsi – sobótkowy festyn rodzinny” – 1 500 zł
 • Stowarzyszenie „Dla Borowa” – „Razem z Mikołajem” – 2 000 zł
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „Kiełpie” – „Festyn rodzinne – Dobrze, że jesteś” – 5 000 zł
 • Stowarzyszenie Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby” w Kartuzach” – „Mieszkańcy Gminy Kartuzy prezentują kaszubską kulturę poprzez występy artystycznego Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Kaszuby z Kartuz” – 5 000 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie – „Zespół muzyczny School Life – gramy i śpiewamy” – 4 000 zł

W zakresie „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”:

 

 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – „Integracja oraz aktywizacja środowiskowa osób będących w wieku emerytalnym do uczestnictwa w przedsięwzięciach turystyczno-krajoznawczych” – 3 000 zł
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – „Aktywizacja ruchowa poprzez udział w XIV Regionalnym Turnieju Sportowo-Rekreacyjnym w Pucku” – 1 400 zł
 • Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Aktywizacji, Rehabilitacji, Terapii i Autonomii KARTA – „Działaj z nami seniorami” – 2 100 zł
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski – „Wyjazd rekreacyjno-krajoznawczy Szlakiem Mazurskich Jezior” – 3 000 zł
 • Kartuskie Centrum Caritas – „Aktywizacja w sferze kultury osób w wieku emerytalnym” – 1 000 zł

W zakresie „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”:

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach „Copernicus” – „Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży Kartuzy 2018” – 2 500 zł
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Mirachowskiej – „Po kaszubsku i na wesoło – XV piknik integracyjny” – 3 000 zł
 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – „Organizacja konkursów kaszubskich” – 2 000 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie – X Tydzień Kaszubski”Nie ma Kaszëb bez Polonii, a bez Kaszëb Polśczi” – 2 000 zł

W zakresie „turystyka i krajoznawstwo”:

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie – „Kaszubskie przysmaki” – 1 500 zł
 • Towarzystwo Miłośników Kartuz – „Popularyzacja Dziennika Turystycznego” – 2 000 zł
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski – „Odkrywamy Piękno Kartuskiej Ziemi” – 1 000 zł

W zakresie „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”:

 • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia – „Historyczne ślady bohaterstwa Polaków na Pomorzu” – 900 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie – „Cisi bohaterowie II Wojny Światowej – ks. Antoni Arasmus i Maksymilian Strom” – 700 zł
 • Stowarzyszenie Krąg Arasmusa – „Patriotyczna majówka” – 700 zł
 • Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręg Kaszubsko-Pomorski – „Szkolenie Patriotyczno-Obronne Piłsudczyków RP” – 2 500 zł

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*