fot. Letni Festiwal Muzyki Kameralnej w Sierakowicach

Gmina Sierakowice przyznała dotacje dla organizacji pozarządowych

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Sierakowice w obszarze kultury, sztuki regionalnej i przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym. Łącznie gmina przyznała 73 tys. zł.

Cztery złożone w konkursie wnioski nie otrzymały dotacji gminy Sierakowice. Łącznie zgłoszono 24 wnioski. Dziesięć w obszarze kultury i sztuki regionalnej oraz 14 w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Przyznane dotacje:

Reklamy

Obszar wsparcia: Kultura i Sztuka Regionalna

Stowarzyszenie „Discantus” – „VIII Letni Festiwal Muzyki Kameralnej – Sierakowice 2018” – 10 650 zł

Stowarzyszenie „Discantus” – „2. Passio – festiwal muzyki pasyjnej” – 4 500 zł

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – „Konkurs Wiedzy o Regionie” – 2 250 zł

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – „Twórczość Literacka w Języku Kaszubskim” – 2 250 zł

KGW Paczewo – „KGW Paczewo – umacnianie tożsamości regionalnej” – 5 400 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Mojusz – „Promocja Kultury Kaszubskiej i integracja międzyregionalna” – 3 200 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta – „IX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Wierszy i Fraszek Ewy Warmowskiej 2018” – 3 750 zł

KGW Kamienica Królewska – „Kaszubskie Kuchenne Rewolucje – kolejna edycja” – 2 000 zł

Obszar wsparcia: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Kaszubskie Stowarzyszenie Navigator – „Organizacja na terenie gminy półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę z realizacją programu profilaktyczno-opiekuńczego i socjoterapeutycznego” – 3 500 zł

Stowarzyszenie „Discantus” – „Chór – muzyczna aktywizacja drogą zapobiegania uzależnień” – 3 000 zł

GKS Sierakowice – „XVIII Biegi wokół Ołtarza Papieskiego – Sierakowice 2018 – Jan Paweł II orędownikiem życia rodziny w trzeźwości – Promieniowanie ojcostwa” – 5 500 zł 

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” – „Kulinarna Arkadia – realizacja zajęć kulturalno-edukacyjnych i dietetycznych dla podopiecznych Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej oraz mieszkańców gminy Sierakowice” – 3 500 zł

LUKS Panda – „Gram z Pandą – cykl turniejów tenisa stołowego” – 2 000 zł

Polski Czerwony Krzyż – „#NieBiorę” – 3 000 zł

WKS FC Gowidlino – „I Turnieje otwarte dla mieszkańców gminy Sierakowice i sołectwa Gowidlino i mecze rodzice-dzieci. II Półkolonie Z Rodziną Zdrowo i Sportowo” – 6 500 zł

Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont” przy Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach – „Weekend na rowerze z Rowerlove.pl” – 2 000 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Mojusz – „Zajęcia rozwijające zainteresowania” – 2 000 zł

KGW Długi Kierz „Marzebionczi” – „Edukacja to najlepsza forma profilaktyki” – 2 000 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska – „Umiemy inaczej” – 3 000 zł

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*