Gmina Chmielno z budżetem na rok 2019

Gmina Chmielno z budżetem na rok 2019

W czasie środowej sesji, radni gminy Chmielno jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na nadchodzący rok. W 2019 roku planowana jest m.in. przebudowa ulicy Raduńskiej oraz utworzenie ścieżek dydaktycznych i zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo.

Jednym z istotniejszych punktów środowych obrad Rady Gminy Chmielno było uchwalanie budżetu na rok 2019. Jak poinformował Stanisław Klimowicz, Przewodniczący Rady – ten temat został przedyskutowany na wspólnym posiedzeniu komisji. Ostatecznie budżet został przyjęty jednogłośnie.

Chmieleński budżet na rok 2019

Zadłużenie gminy Chmielno na kończący się 2018 rok wynieść ma 18,39 mln zł. Tymczasem przewidywany poziom zadłużenia na koniec 2019 roku szacuje się na 20,421 mln zł.

Reklamy

Budżet gminy Chmielno w 2019 roku po stronie dochodów zamknie się kwotą 43 890 000 mln zł, natomiast po stronie wydatków 45 921 000 zł. Deficyt budżetowy – w wysokości około 2 031 000 zł – zostanie pokryty z kredytów. Łącznie na inwestycje w 2019 roku gmina planuje wydać 5.861.308 zł.

Wśród planowanych inwestycji na przyszły rok znalazło się m.in. przebudowa ul. Raduńskiej (koszt 700 tys. zł), budowę dróg gminnych (500 tys. zł), dofinansowanie budowy hospicjum w Kartuzach (190 tys. zł), budowa ścieżki rowerowej w Borzestowskiej Hucie (482.000 zł, w tym ok. 300 tys. zł dotacji z UE), utworzenie ścieżek dydaktycznych i zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo (1,1 mln zł, w tym około 950 tys. dotacji z UE), rozbudowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków (1,4 mln zł, w tym 1,1 mln zł dotacji z UE). 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*