Sierakowice. Debatowali o finansach

Sierakowice. Debatowali o finansach

W poniedziałek w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach odbyło się spotkanie mieszkańców, samorządowców i społeczników dotyczące finansów samorządu w czasach kryzysu. Zorganizowało je Stowarzyszenie Polska 2050 Powiat Kartuski.

Spotkanie w imieniu organizatorów prowadził Jacek Fopke, który posługując się językiem kaszubskim, wskazał na wyjątkowość gminy Sierakowice, charakteryzującej się zaradnością, gospodarnością, przywiązaniem do tradycji i znanej już w całej Polsce… wysoką dzietnością.

Zasadniczą część spotkania wypełniła prezentacja dra Patryka Kaczmarka z Uniwersytetu Gdańskiego i instytutu Strategie 2050, dotycząca wyzwań finansowych samorządu związanych z sytuacją wojenną, inflacyjną i reformą podatkową.

Reklamy

-Choćby nie wiem jak prężnie działali samorządowcy na szczeblu lokalnym – bez inwestycji w infrastrukturę kolejową i drogową rozwój gminy może być istotnie przytłumiony. Dlatego ważna jest solidarność. Również w wymiarze samorządowym – powiedział dr Patryk Kaczmarek.

Podczas spotkania podkreślono rolę solidarności i codziennej współpracy między samorządami. Tylko działając wspólnie można przyczynić się do istotnego zwiększenia jakości życia mieszkańców na całym Pomorzu.

Warto podkreślić, że zarówno prelegenci jak i goście – radni gminni podkreślali, że obecna sytuacja finansowa gmin może ulec znacznemu pogorszeniu z uwagi na ceny energii, inflację, spowolnienie gospodarcze, brak środków unijnych i konsekwencje zmian w prawie skutkujących obniżeniem dochodów własnych. Istnieje obawa, że dochody gmin będą maleć, a koszty skokowo wzrastać.

Ostatnim punktem spotkania była dyskusja uczestników i wymiana wzajemnych poglądów i doświadczeń. Jedną z konkluzji spotkania było podkreślanie równowagi między poszczególnymi filarami sektora finansów publicznych, a także postulat uwzględniania samorządów w podziale dochodów z podatku VAT i akcyzy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*