Gm. Żukowo. Inwestycje w 2022 roku – magistrat podsumowuje minione 12 miesięcy

Gm. Żukowo. Inwestycje w 2022 roku – magistrat podsumowuje minione 12 miesięcy

Styczeń to czas podsumowań. Zaglądamy na place budowy inwestycji, które toczyły się w ubiegłym roku w gminie Żukowo. Sprawdzamy także, na jakie zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zaczynamy od szkół, a działo się tu naprawdę dużo. W ubiegłym roku otwarto nowe skrzydło szkoły w Pępowie. Na powierzchnię użytkową nowej części placówki złożyło się przede wszystkim: 6 nowych sal lekcyjnych, sala do ćwiczeń korekcyjnych oraz zaplecze sanitarne. Zaadaptowano również poddasze, dzięki czemu szkoła zyskała kolejne pomieszczenia do swojej dyspozycji.

Gołym okiem widać też zmiany, jakie zachodzą w rozbudowie szkoły w Borkowie. Jeszcze w starym roku rozbudowywana część zyskała nową elewację. Przypominamy, że inwestycja ma na celu stworzenie pomieszczeń potrzebnych dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola oraz szatni z natryskami i pomieszczeniem do obsługi auli sportowej, dodatkowo z obiektu będzie mogła korzystać społeczność Borkowa (świetlica).

Reklamy

Gigantyczne zmiany czekają starą szkołę w Baninie przy ul. Lotniczej. Niemal cała placówka powstaje „od zera”, a prace budowlane ruszyły jesienią. Przypominamy, że w ramach inwestycji powstanie szkoła dla ok. 700 uczniów. Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 2658,73 m2, natomiast łączna powierzchnia użytkowa to 5304,94 m2.

Na to zadanie gmina pozyskała niemal 14 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a koszt całości to ok. 27 mln zł.

Z sal lekcyjnych przenosimy się na drogi i ścieżki rowerowe. Jeszcze w styczniu ubiegłego roku zakończyła się modernizacja kolejnych odcinków dróg gminnych: ul. Gralathów w Sulminie, ul. Sosnowej w Łapinie oraz ul. Leśnej w Niestępowie. W ciągu roku zmodernizowano też ul. Dworską w Skrzeszewie.

Jednym z ważniejszym momentów ubiegłego roku było bez wątpienia otwarcie węzła integracyjnego Żukowo. Dzięki zadaniu powstało 6 tras rowerowych, parking na ok. 100 miejsc postojowych dla samochodów, a także zmodernizowano ul. Pożarną w Żukowie.

Na tę inwestycję gmina pozyskała ok. 6,2 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Nie możemy również zapomnieć o toczących się równolegle pracach przy węźle integracyjnym Rębiechowo. Tutaj dofinansowanie unijne przyznane gminie Żukowo sięgnęło ok. 8,8 mln zł.

W 2022 roku zakończyły się także prace przy budowie nowej ścieżki rowerowej w Przyjaźni, przy przejeździe kolejowym na trasie Żukowo-Otomino, a także przy modernizacji ul. Kupców Gdańskich w Sulminie (na to zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie niemal 126 tys. zł).

Rozpoczęto również przebudowę drogi w Żukowie (odcinek łączący ul. Kościerską z ul. 3 Maja, na to zadanie gmina pozyskała 750 tys. zł wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022), a także zakończono I etap budowy ul. Batorego w Żukowie (wartość prac ok. 1,7 mln zł).

Bardzo dużo działo się w kontekście ochrony środowiska i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. W Baninie zakończono rozbudowę przepompowni ścieków. Wartość inwestycji wyniosła ponad 2,3 mln, z czego 1,1 mln zostało sfinansowane ze środków unijnych. Z kolei w Pępowie rozbudowano i zmodernizowano stację uzdatniania wody.

Również w Niestępowie zmodernizowano i rozbudowano stację uzdatniania wody. Inwestycja wpływa na poprawę procesu uzdatniania wody, poprawia jej jakość oraz zapewnia ciągłość dostaw wody przeznaczonej do spożycia. Warto również wspomnieć o trwającej w 2022 roku budowie kanalizacji sanitarnej w Przyjaźni i Lniskach.

Przypominamy, że inwestycja polega przede wszystkim na budowie 19,5 km kanalizacji sanitarnej, w tym 14,2 km sieci grawitacyjnej, 3,5 km sieci tłocznej oraz 1,8 km przyłączy (ok. 450 szt.) wraz z budową czterech przepompowni ścieków.

W ubiegłym roku miały również miejsce zaawansowane prace nad budową zbiornika retencyjnego na granicy Banina i Rębiechowa. Jego budowa będzie służyła odprowadzaniu wód opadowych z tej części gminy, co też przełoży się na lepsze możliwości inwestycyjne w kontekście budowy nowych dróg w Baninie i okolicach. Koszt inwestycji – ok. 8,6 mln zł.

A to jeszcze nie wszystko. W ubiegłym roku wybudowano pętlę autobusową i chodnik w Czaplach, miały też miejsce zaawansowane prace przy budowie świetlicy w Przyjaźni oraz przy budowie Kaszubskiego Centrum Sportu przy żukowskim stadionie.

Nie można też pominąć umów na wykonanie dokumentacji projektowych na następujące zadania:

-budowa ul. Pszennej, ul. Księżycowej oraz ul. Przemysłowej w Baninie

-budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego na ul. Rolniczej w Baninie

-budowy ul. Sobiesława I w Chwaszczynie

-budowa drogi dla pieszych i rowerzystów na ulicy Pałacowej w Małkowie

-rozbudowa szkoły w Leźnie

Warto również wspomnieć, że zakończyło się lub kończy się opracowywanie dokumentacji projektowych dla rozbudowy szkół w Chwaszczynie, Przyjaźni i Skrzeszewie.

Rok zakończył się odbiorem kompleksu treningowego dla strażaków, inwestycji, która śmiało symbolizować może współpracę na rzecz mieszkańców, a w tym przypadku ich bezpieczeństwa. Poza gminą Żukowo, która jest inwestorem, do inwestycji „dorzuciły się” inne gminy powiatu kartuskiego, a także pow. kartuski.

Wcześniej, na to zadanie gmina Żukowo pozyskała również 300 tys. zł jako jedna z trzech gmin województwa pomorskiego w pilotażowym programie Marszałka Województwa Pomorskiego budowy kompleksów treningowo-szkoleniowych dla członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*