Żukowo. Stanowisko M. Zmudzińskiej ws. zaciągnięcia przez gminę kredytu

Żukowo. Stanowisko M. Zmudzińskiej ws. zaciągnięcia przez gminę kredytu

„W ramach dyskusji co do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 i kredytu w kwocie 40 mln zł, Klub Radnych Nasza Gmina Żukowo głosował przeciw w grudniu 2022 roku i swoje stanowisko podtrzymujemy” – oznajmia radna Mariola Zmudzińska, odnosząc się do ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żukowie, w porządku której znalazła się m. in. uchwała, dotycząca zaciągnięcia przez gminę ogromnego kredytu. Docelowo miałby on pokryć planowany deficyt budżetowy.

Dokonaliśmy rzetelnej analizy danych, polegającej na porównaniu ostatnich lat WPF oraz realizacji planowanych budżetów. Nawiązując do różnych, ważnych argumentów oraz dla dobra mieszkańców i zrównoważonego rozwoju gminy, jak i w nawiązaniu do spostrzeżeń Regionalnej Izby Obrachunkowej, Klub Radnych Nasza Gmina Żukowo nie poparł WPF na lata 2023-2029 o przedstawionej nam treści w grudniu 2022 roku.

W budżecie na 2023 r. Pan burmistrz zaplanował w grudniu 2022 roku wynik na poziomie -75 mln zł (74 mln 867 tys. 170 zł), a jego pokrycie planowano z: 1. kredytu – 40 mln zł, 2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, 3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r.

Na 28 marca 2023 roku, Pan burmistrz proponuje wzrost zadłużenia do -79 mln zł (78.814.115 zł). Kwota planowana na inwestycje w 2023 roku, wzrasta w porównaniu do poprzednich lat. W grudniu 2022 roku było to ok. 100 mln zł, obecnie jest już 104.185.646,94 zł.

Jednak, niestety, część rejonów naszej gminy ponownie została pominięta! I gmina wciąż nie będzie rozwijała się w sposób zrównoważony.
Za to niski jest poziom realizacji budżetu inwestycyjnego versus plany. Średnia realizacji z ostatnich 3 lat to ok. 60% z planowanej kwoty.

Wciąż niestety są takie inwestycje, które są przenoszone z roku na rok, pomniejszane, opóźniane, a niektóre wypadają z realizacji.
Ale co gorsza, w WPF na kolejne lata planowane inwestycje są już tylko na minimalnym poziomie, 24 rok to 16 mln, 25 to zaledwie 1,2 mln zł, 26 to 3,5 mln zł, 27 to 6,3 mln zł, 28 to 15,5 mln zł.

Kredyt planowany jest w momencie, gdy inflacja jest bardzo wysoka, podobnie jak stopy procentowe. Zadłużana gmina, to będzie znaczący koszt dla mieszkańców w kolejnych latach. Kredyt bankowy przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, to kredyt kosztowny.

Już widzimy to po WPF, który w związku z kredytem jest wydłużany z 2029 do 2031 roku. Ponownie odbijają się na budżecie inwestycje planowane wcześniej i nie zrealizowane w terminie oraz opóźniane, a dzisiaj ich koszt jest znacząco wyższy i żeby je zrealizować trzeba gminę dodatkowo zadłużyć.

Nadto, opis w Uzasadnieniu uchwały wzięcia do 40 mln zł kredytu, jest żaden. Zupełnie nic z niego nie wynika, w tym nie wynika jakie szacuje gmina koszty tego kredytu. A co jeśli rynek da wyższe oferty, co niejednokrotnie już się zdarzyło.

W związku z powyższym Klub Radnych Nasza Gmina Żukowo nie popiera ani Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2031 roku, ani wzięcia kredytu.

Mariola Zmudzińska, przewodnicząca Klubu Radach NGŻ

Ostatecznie jednak „za” uchwałą zagłosowała większość radnych, obecnych na sali obrad.

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*