Gm. Somonino. Nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach

Gm. Somonino. Nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach

W lipcu na pięciu drogach gminy Somonino położono nowe nawierzchnie asfaltowe za ponad 400 tys. złotych. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „Dromos” Sp. z o. o. z Kartuz, z którym w czerwcu podpisano umowę na realizacje zadania „Remont nawierzchni tłuczniowo-żwirowych odcinków dróg gminnych poprzez ułożenie masy asfaltowej”. Zobacz zdjęcia!

Zakres umowy obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej w poniższych lokalizacjach:

-Roboty drogowe w miejscowości Egiertowo ul. Kaszubska – wyrównanie istniejącego podłoża z kruszywa, ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego. Ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w dwóch warstwach (wiążąca i ścieralna) – 110 mb oraz wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego.

Reklamy

-Roboty drogowe w miejscowości Ramleje dz. 53, Ostrzyce dz.149 – wyrównanie istniejącego podłoża z kruszywa, ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego. Ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w dwóch warstwach (wiążąca i ścieralna) – 300 mb oraz wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego.

-Roboty drogowe w miejscowości Rybaki, ul. Klonowa – wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne, ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego. Ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w dwóch warstwach (wiążąca i ścieralna) – 120 mb oraz wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego.

-Roboty drogowe w miejscowości Sławki, ul. Zapomniana – wyrównanie istniejącego podłoża z kruszywa, ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego. Ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w jednej warstwie wiążącej – 150 mb oraz wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego.

-Roboty drogowe w miejscowości Starkowa Huta dz. 17/1  – wyrównanie istniejącego podłoża z kruszywa, ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego. Ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w dwóch warstwach (wiążąca i ścieralna) – 150 mb oraz wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 401 760,13 złotych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*