Sławki. Modernizacja oczyszczalni ścieków zakończona

Sławki. Modernizacja oczyszczalni ścieków zakończona

Gmina Somonino od kilku lat realizuje duży projekt pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino”. Jego celem jest rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w obszarze aglomeracji Somonino oraz dostosowanie aglomeracji do wymogów polityki ekologicznej państwa i regionu.

W czerwcu 2022 roku zakończono modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Sławkach w zakresie zakupu sitopiaskownika do oczyszczania wstępnego ścieku surowego oraz prasy śrubowo-talerzowej do odwadniania osadów komunalnych i przemysłowych. Całkowity koszt dwóch urządzeń wyniósł 800 730 zł.

Aktualnie zakończono przebudowę silosu na wapno, która polegała na demontażu istniejącego sprzętu, rozbiórce istniejącej płyty fundamentowej oraz wykonaniu nowej płyty wraz z montażem nowego silosu na wapno wysokoreaktywne. Całkowity koszt tego zakresu prac wyniósł 135 300 zł.

Reklamy

-Nowe urządzenia przyczynią się przede wszystkim do skuteczniejszego oczyszczania ściegów, a także, co istotne, do mniejszego zużycia energii elektrycznej – mówi Mirosław Myszk, prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo-Usługowego w Sławkach. – Wykonane zostały w nowszej technologii, szczególnie sitopiaskownik oraz prasa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach Działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*