Gm. Przodkowo. Place zabaw w nowej odsłonie. Zobacz zdjęcia!

Gm. Przodkowo. Place zabaw w nowej odsłonie. Zobacz zdjęcia!

W Przodkowie i Załężu odnowione zostały dwa place zabaw. Modernizacja pozwoliła na stworzenie bezpiecznych i przyjaznych dla dzieci miejsc do zabaw i rekreacji na świeżym powietrzu. Inwestycje były możliwe dzięki dwóm grantom, przyznanym gminie Przodkowo w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na każdy cel przeznaczono niemal 20 tys. złotych.

Zdemontowane zostały stare drewniane urządzenia, a w ich miejscu ustawiono nowe, metalowe, które są trwalsze i bezpieczniejsze w użytkowaniu. Najmłodsi mieszkańcy Przodkowa mogą spędzać czas na zjeżdżalni, ściance linowej, rurze strażackiej oraz huśtawce, a ich rówieśnicy z Załęża cieszyć się mogą zjeżdżalnią, ścianką linową i huśtawką.

Miejsca mają zachęcić młode osoby do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i przyczyniać się do integracji i zacieśniania więzi wśród lokalnej społeczności.

Reklamy

„WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednej z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach www.raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*