Dotacje od powiatu przyznane! Organizacje pozarządowe dostały dofinansowanie na swoje działania [WYKAZ]

Dotacje od powiatu przyznane! Organizacje pozarządowe dostały dofinansowanie na swoje działania [WYKAZ]

Zarząd Powiatu Kartuskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego. Na realizację zadań przeznaczono 340 tys. zł. Zarząd Powiatu Kartuskiego przyznał środki na realizację 92 zadań przyznając 336 tys. zł. Na kwotę 4 tys. zł zaplanowaną w obszarze rozwoju rolnictwa ekologicznego żadna z organizacji pozarządowych nie złożyła oferty.

Zadania publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

a) wspieranie działań wychowawczych, edukacyjnych, promujących wartości i postawy społecznie pożyteczne poprzez organizację aktywnych form spędzania czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu ferii letnich:

 • Stowarzyszenie Wrotkarskie „Gdańskie Lwy” – Warsztaty wrotkarskie – 0,00 zł
 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Banino – Wanoga młodzieży na Warmię – 1 000 zł
 • Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice – Szachy w szkole 2019 – 1 600 zł
 • Stowarzyszenie Borowy Las dla Przyszłości – POGRANICZE – letni obóz zdolnych – 13 060 zł
 • Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja – Gramy – Planszówki 2019 – 1 720 zł

b) działania mające na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (np. giełda książek „crossbooking”):

Reklamy

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki na Wsi „Przyjazna Wieś Kaszubska – Lapbook, czyli książka na kolanach mieszkańców powiatu – 0,00 zł
 • Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” – „Do twarzy mi z książką” – 0,00 zł
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Mirachowskiej – Przygoda w edukacji, edukacja w przygodzie – wypoczynek letni z nauką języka angielskiego i warsztatami komunikacji interpersonalnej dzieci i młodzieży z Powiatu Kartuskiego – 0,00 zł
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Somoninie – Umiem ratować – 0,00 zł

c) działania profilaktyczne i edukacyjne przeciwdziałające uzależnieniom dzieci i młodzieży od środków odurzających w szczególności dopalaczy, alkoholu, tytoniu, internetu i innych uzależnień połączone z edukacją rodziców:

 • Stowarzyszenie na rzecz Wychowanków MOS Kartuzy w Drodze – „Sztukę mam we krwi” – 4 622,00 zł

d) działania wychowawcze, edukacyjne i integracyjne, wzmacniające więzi społeczne, w tym międzypokoleniowe:

 • Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski – Wyjazd rekreacyjno-krajoznawczy „Szlakiem Bieszczadzkiej historii” – 4 000 zł
 • Stowarzyszenie na rzecz promocji i profilaktyki zdrowia – III Powiatowy Turniej Debat Oksfordzkich – 2 230 zł
 • Fundacja „Nasze Dzieci” – Babcia, Mama, Brodnica i JA – 0,00zł
 • Stowarzyszenie Tacy Sami – Można żyć inaczej – integracja osób starszych z młodszymi pokoleniami – 0,00 zł
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta – „Jesteśmy sobie potrzebni” – 2 500 zł
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska – „Biwak Budowniczych III” – 4 400 zł
 • Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby – Warsztaty antyprzemocowe dla nauczycieli z terenu powiatu kartuskiego – 0,00 zł
 • Stowarzyszenie Edukacja-Integracja – Wsparcie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – 0,00

e) wolontariat 55 plus – dziadek i babcia na godziny – pilotażowy program budowania więzi międzypokoleniowej, dzielenie się doświadczeniem osób starszych z dziećmi i młodzieżą przez działania wychowawcze:

 • nie złożono ofert

f) edukacja w zakresie nowych technologii, w tym wiedzy informatycznej, twórczego, logicznego myślenia oraz rozbudzania zainteresowań naukowych, w tym nauk ścisłych i postaw badawczych:

 • Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach – Rozwijanie przez wyzwanie – 7 000 zł
 • Stowarzyszenie „Pod Wspólnym Niebem” – Zostań Mistrzem KIROBO – 0,00 zł

g) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, rozwijanie umiejętności i uczestnictwa w kulturze:

 • Stowarzyszenie „Dzierżążno Dzieciom” – Teatr i ja – 0,00 zł
 • Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – „Kręci nas Teatr” – program twórczego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną – 2 600 zł
 • Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łapalice – „Wspólne muzykowanie w orkiestrze dętej – animacja społeczna młodzieży i ich rodziców w lokalnych inicjatywach” – 5 000 zł
 • Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont” przy Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach – MSN – Młodzieżowe Studio Nagrań – 3 500 zł
 • Stowarzyszenie „Discantus” – Wspólne muzykowanie w chórze szansą rozwoju umiejętności uczestnictwa w kulturze – 4 600 zł
 • Fundacja Kochaj Taniec – Zajęcia plastyczno-artystyczne decoupage dla dzieci i młodzieży – 3 000 zł
 • Stowarzyszenie Ludzi z Inicjatywą „Chmielno NON-STOP” – VI Powiatowy Konkurs Literacki „Słowotok” – 2 968 zł
 • Europejska Fundacja Promocji Kultury „Wyspa Artystów” – Warsztaty Muzyczne „Twój Głos” w ramach Festiwalu „Ludzie dla Ludzi” – 4 200 zł
 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny – „Cudze chwalicie swego nie znacie – poznajemy Kaszuby” – 0,00 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Miszewie – TaaaLENCIK SHOW – 9 000 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Klasztorna” – Kulturalna Młodzież – Czy starsza czy licealna młodzież zawsze kulturalna – 8 000 zł
 • Kaszubska Fundacja „Nasza Checz” – „Sieć sztuki – warsztaty rękodzielnictwa ludowego” – 5 000 zł

h) promocja wolontariatu, młodzieżowej samorządności i aktywności obywatelskiej:

 • nie złożono ofert

i) realizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych w celu profesjonalizacji ich działań m.in. z zakresu prowadzenia księgowości, zagadnień dotyczących aspektów prawnych prowadzenia organizacji pozarządowych i innych

 • Fundacja Edukacji i Działań Społecznych – Wzmocnienie III sektora w powiecie kartuskim – 2 000 zł
 • Spółdzielnia Socjalna „Pasja” – Realizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych w celu profesjonalizacji ich usług „Punkt Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej” – 3 000 zł
 • Kaszubski Uniwersytet Ludowy – „Księgowość w organizacji pozarządowej dla opornych” – 0,00 zł

Zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

a) promocja i edukacja w zakresie propagowania krwiodawstwa i transplantologii:

 • nie złożono ofert

b) promocja zdrowia psychicznego, poprawa kondycji psychicznej oraz działań sprzyjających postawom akceptacji i przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi:

 • Stowarzyszenie Ludzi z Inicjatywą „Chmielno NON-STOP” – „Nie bądź dzbanem 2019”, czyli spotkanie na poziomie – 3 500 zł

c) promocja zachowań profilaktycznych i zwiększenie wiedzy mieszkańców powiatu kartuskiego na temat wpływu na własne zdrowie, skutków i przyczyn powstawania niektórych chorób:

 • Fundacja Tomasza Dorniaka – Stop Dla Raka – Poznajemy siebie – „Stop dla raka, cukrzycy i GMO” – 2 000 zł
 • Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach – Profilaktyka Chroni Zdrowie – edycja III – 4 540 zł
 • Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Podjazy – Festyn pod hasłem „Racjonalne odżywianie, aktywne wypoczywanie to w zdrowie inwestowanie” – 0,00 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Klasztorna” – Apetyt na odporność – 2 386,88 zł
 • Stowarzyszenie na rzecz promocji i profilaktyki zdrowia – Sami swoi w koglu-moglu – 3 573,12 zł
 • Fundacja „Ocalić Źródło” im. Bł. Salomei – „Jak żyć bez ryzyka AIDS?” – 0,00 zł

d) programy edukacyjne dotyczące uzależnień (w szczególności skierowane do dzieci i młodzieży):

 • nie złożono ofert

Zadania publiczne w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej:

a) promowanie aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych przez przedsięwzięcia artystyczne, rekreacyjne, integracyjne, sportowe i kulturalne: 

 • Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski – „Rekreacja na sportowo – Powitanie Lata 2019” – 2 000 zł
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki na Wsi „Przyjazna Wieś Kaszubska” – Sprawni inaczej są obok nas… – Festyn integracyjny z osobami niepełnosprawnymi – 0,00 zł
 • Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Zrobię to sam – być jak Adam Słodowy – 2 000 zł
 • Stowarzyszenie Tacy Sami – Życie w integracji – aktywizacja osób niepełnosprawnych – 3 500 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Klasztorna” – „Chcesz – żyjesz = zobaczysz, że można”– 2 500 zł
 • Fundacja Słoneczne Wzgórze – „Aktywne wakacje” – warsztaty terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych – 6 000 zł
 • Fundacja „Perspektywa” – „Ludzie Ludziom” – 7 600 zł

b) zwiększanie aktywności społecznej seniorów przez przedsięwzięcia artystyczne, rekreacyjne, integracyjne, sportowe i kulturalne: 

 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Żagiel” – III Integracyjny Turniej Osób Niepełnosprawnych w Warcabach Stupolowych – 1 500 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Maksie – Zwiększanie aktywności społecznej seniorów przez przedsięwzięcia artystyczne, rekreacyjne, integracyjne, sportowe i kulturalne – 0,00 zł

c) podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej oraz łamanie barier i stereotypów dotyczących postrzegania osób niepełnosprawnych poprzez szerokie działania informacyjno-edukacyjne w środowisku lokalnym:

 • Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice – „Pomóż mi, a ja Tobie” – 2 500 zł
 • Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Żukowie – Piknik dla Niepełnosprawnych – 12 000 zł
 • Stowarzyszenie Jesteśmy Razem – „Jesteśmy Razem” IX Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – 1 400 zł

d) podnoszenie świadomości aktywizacji osób niepełnosprawnych wśród pracodawców:

 • nie złożono ofert

e) zwiększenie świadomości w zakresie przemocy domowej i uzależnień od środków psychofizycznych oraz uzależnień behawioralnych m.in. poprzez działania profilaktyczne, edukacyjne, festyny, happeningi, konferencje itp.

 • nie złożono ofert

f) zwiększenie wiedzy o ekonomii społecznej i promocja korzyści płynących z przedsiębiorczości społecznej:

 • nie złożono ofert

g) tworzenie i promowanie specjalistycznych form rehabilitacji wynikających ze specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz starszych i ich otoczenia:

 • Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” – „Taka alpaka” – przełamywanie barier dla niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej oraz ich rówieśników z terenu powiatu kartuskiego – 4 000 zł
 • Stowarzyszenie „Świat Autyzmu” – Oswoić autyzm – 5 000 zł

h) promowanie idei rodzicielstwa zastępczego poprzez organizację festynów oraz działań integracyjnych:

 • nie złożono ofert

Zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a) organizowanie działań mających na celu pielęgnowanie dziedzictwa narodowego i regionalnego, dóbr kultury i sztuki oraz tożsamości kulturowej Kaszub:

 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Banino – Książka literacka Jana Kiedrowskiego – 2 000 zł
 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – Organizowanie konkursów Rodno Mowa, Wiedza o Kaszubach mająca na celu zachowanie języka, kultury oraz wiedzy historycznej, geograficznej regionu Kaszub – 0,00 zł
 • Fundacja Skansenu Pszczelarskiego – Organizacja wystawy czasowej haftu kaszubskiego szkoły żukowskiej i wykład na jej temat – 0,00 zł
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki na Wsi „Przyjazna Wieś Kaszubska” – Forum Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej – 3 000 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach „Copernicus” – Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży Kartuzy 2019 – 2 500 zł
 • Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach – Dziedzictwo, Tożsamość i Dorobek Narodu – Drogowskazem dla Młodych Pokoleń – 0,00 zł
 • Fundacja Promocji Sztuki im. „Feliksa Nowowiejskiego” – IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Żukowie – 0,00 zł
 • Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Tuchomiu – Wieczór z kulturą kaszubską – 800 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach – Pielęgnowanie dziedzictwa narodowego i regionalnego oraz tożsamości kulturowej Kaszub poprzez udział Zespołu Regionalnego „Krosniata” w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru „Lalki Ludowe” – 0,00 zł
 • Stowarzyszenie „Discantus” – 9.Letni Festiwal Muzyki Kameralnej – Sierakowice 2019 – 4 000 zł
 • Fundacja „Aby chciało się chcieć” – Realizacja filmu fabularnego pt. „Stolem i Stolemka – legenda o ziemi sulęczyńskiej” – 5 000 zł
 • Fundacja „Polihymnia” ul. Wiceadmirała Kazimierza – II Muzyczny Szlak Rowerowy – Kaszuby – 0,00 zł
 • Fundacja Izba Regionalna w Zgorzałem – Konferencja pt. „Tradycyjnie i Regionalnie” – Dni Kultury Kaszubskiej w Izbie Regionalnej w Zgorzałem – 0,00 zł
 • Stowarzyszenie na rzecz promocji i profilaktyki zdrowia – Rajdy po Kaszubach II – 0,00 zł
 • Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Jezioranki – „Odziejmy nasze białki” – 0,00 zł
 • Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie – Kultura ludowa identyfikacją regionu – wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie w regionalne stroje ludowe – 2 000 zł
 • Stowarzyszenie Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby” w Kartuzach – Pielęgnowanie dziedzictwa regionalnego jako części dziedzictwa narodowego poprzez działalność RZPiT „Kaszuby” w Kartuzach – 0,00 zł
 • Towarzystwo Miłośników Kartuz – „Kartuzy – inspiracją działalności Towarzystwa Miłośników Kartuz” – 4 210 zł
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Mirachowskiej – Obchody roku Jana Trepczyka – V Międzyszkolny konkurs recytatorski poezji Jana Trepczyka – 1 440 zł
 • Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Małkowie – Stąd jesteśmy – 0,00 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Chmieleńskiego Chóru Parafialnego – Śpiewamy po kaszebsku – 0,00 zł

b) wsparcie przedsięwzięć promujących kulturę w dziedzinach: film, muzyka, sztuka, teatr, taniec, fotografia oraz działania multimedialne:

 • Stowarzyszenie „Dla Borowa” – Zorganizowanie koncertu „Muzyka w kaszubskiej Rawennie” dla mieszkańców powiatu kartuskiego – 6 000 zł
 • Stowarzyszenie Katolickie Dzieło św. Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie – Usłyszeć Chmielno – 5 000 zł
 • Stowarzyszenie na rzecz Kultury Kaszubskiej „Na Kraju” – Pielęgnowanie dziedzictwa regionalnego poprzez działalność Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Przodkowianie” z Przodkowa – 0,00 zł
 • Europejska Fundacja Promocji Kultury „Wyspa Artystów” – Realizacja teledysku „Chodzą Strachy” Dziecięcego Zespołu Rockowego Czarodzieje z Kaszub – 3 000 zł
 • Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby – Realizacja i publikacja w internecie pięciu filmów z cyklu „Kaszubskie bóstwa i demony” – 3 250 zł
 • Kaszubska Fundacja Nasza Checz – Kaszubskie tradycje rybackie w tańcu – 0,00 zł
 • Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. F. Brzezińskiego w Kartuzach – Film pt. „Kaszubski rytuał ścinania Kani” – 0,00 zł

c) organizacja przeglądów artystycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów:

 • nie złożono ofert

d) działania związane z upamiętnieniem wydarzeń historycznych i osób ogłoszonych przez Sejm RP patronami 2019 roku (Gustaw Herling-Grudziński, Anna Walentynowicz, Stanisław Moniuszko, wydarzenia: Unia Lubelska i Powstania Śląskie) w formie koncertów i widowisk multimedialnych, konkursów twórczych o tematyce patriotycznej, wystaw, edukacji historycznej, wydawnictw:

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Klasztorna” – Wydanie publikacji o tematyce patriotycznej – 4 000 zł
 • „Szczyt Wieżyca” – Lokalna Organizacja Turystyczna – Pieśni Stanisława Moniuszki oraz suita kaszubska w wykonaniu Capelli Gedanesis i Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Marzebionci – 0,00 zł

e) organizacja działań kulturalno-edukacyjnych w zakresie wiedzy o lokalnych bohaterach związanych z działalnością niepodległościową:

 • Stowarzyszenie Krąg Arasmusa – „O czym szumią kaszubskie lasy…, w hołdzie ofiarom II wojny światowej” – II edycja zadania – 2 300 zł
 • Stowarzyszenie Borowy Las dla Przyszłości – Od Konstytucji do rewolucji – 0,00 zł
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska – „Remus w mirachowskich lasach” – 1 500 zł

Zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

a) organizowanie imprez sportowych lub sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu kartuskiego:

 • Fundacja Morena – XXV Turniej w Zapasach im. H. Boreckiego i E. Wojdy – 3 000 zł
 • Klub Sportowy „Chwaszczyno” – Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Kartuskiego – 4 500 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” – Klub 2019 – Wzgórze – 2 240 zł
 • Klub Sportowy Gokken – Pomorska Liga Karate – Żukowo Gokken Cup – 4 000 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy Wiking – „Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego w klasie VAURIEN” i „Puchar Starosty Kartuskiego” – 3 000 zł
 • Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Vigo Tuchom – Wakacyjne rozgrywki piłki nożnej „Wakacje z piłką” 2019 – 2 500 zł
 • Uczniowski Klub Żeglarski LAMELKA Kartuzy – „Matematyka pod żaglami” receptą na aktywność rekreacyjno-sportową mieszkańców Powiatu Kartuskiego – 3 000 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach „Copernicus” – Organizacja otwartych zawodów szachowych – 1 500 zł
 • Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice – „Biegi Papieskie po raz IX” – 1 500 zł
 • Kaszubski Klub Żeglarski Dulka – Organizacja regat żeglarskich – 2 000 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach – IX edycja Powiatowej Ligi Piłki Nożnej dla uczniów szkół podstawowych powiatu kartuskiego – 4 500 zł
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki na Wsi „Przyjazna Wieś Kaszubska” – Powiatowe biegi uliczne „Brzegami Raduni” – 2 000 zł
 • Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach – Rozwój piłki siatkowej – Wzgórze 2019  – 2 000 zł
 • Stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła” – „Organizacja powiatowej ligi szkół podstawowych w piłce nożnej halowej” – 3 000 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy „LIS” Sierakowice – XIII Kaszubski Turniej Tenisa Stołowego im. A. Grubby – 2 000 zł
 • Kartuski Klub Szachowy „Ormuzd” – Grand Prix Kartuzy w Szachach Błyskawicznych – 1 500 zł
 • Fundacja „Aby chciało się chcieć” – Ogólnopolskie zawody kajakowe „Hydroaktywni 2019” – 0,00 zł
 • Akademia Biegowa Kartuzy – 4. Bieg Arasmusa – Międzynarodowy Bieg w Sercu Kaszub – 5 000 zł
 • Gminny Klub Sportowy Żukowo – Dwa Turnieje Piłki Ręcznej „Żukowo – Banino Handball Cup” – 0,00 zł
 • Stowarzyszenie Aktywni w Trójmieście – Organizacja V edycji Ultramaratonu Kaszubska Poniewierka – 8 400 zł
 • Gminny Klub Sportowy Cartusia w Kartuzach – „Organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Powiatu Kartuskiego z zakresu kolarstwa, zapasów i piłki ręcznej” – 9 000 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy TRAMPEK – Halowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży o Puchar Starosty Kartuskiego – 1 500 zł
 • Klub Sportowy „Amator” – „Organizacja ogólnokrajowych turniejów Somonino Cup oraz Kiełpino Cup” – 4 000 zł
 • Futsal Club Kartuzy – Kartuzy Futsal Cup 2019 – 0,00 zł
 • Akademia Piłkarska Szargan – Powiatowy weekend z Szarganem 2019 – 2 700 zł
 • Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w Żukowie – Grand Prix – Kaszuby Biegają 2019 – 6 000 zł
 • Stowarzyszenie Wrotkarskie „Gdańskie Lwy” – IV Półmaraton wrotkarski o puchar Wójta Gminy Chmielno – 0,00 zł
 • Klub Sportowy „BAT” – XV edycja Powiatowej Gimnazjalnej Ligi Piłki Siatkowej Dziewcząt – 0,00 zł
 • Jeździecki Klub Sportowy Niestępowo – Zawody Ogólnopolskie – Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego w Niestępowie – 0,00 zł

b) popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego:

 • Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Kożyczkowie „Kożyczkowianki” – Zajęcia sportowe „Zdrowy Kręgosłup” dla mieszkańców Powiatu Kartuskiego – 1 500 zł
 • Klub Strzelecki „Dziesiątka” – Strzelectwo sportowe formą popularyzacji zdrowego stylu życia poprzez szkolenie i współzawodnictwo – 0,00 zł
 • Narodowy Związek Klasy Vaurien w Polsce – Zawodnicy z powiatu kartuskiego na Mistrzostwach Polski w klasie VAURIEN w 2019 roku – 0,00 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie – Obóz wędrowny w Bieszczadach – 0,00 zł
 • Akademia Ruchu i Zdrowia Sakura – „Aikido” – rekreacja ruchowa i prozdrowotna dla mieszkańców powiatu kartuskiego – 0,00 zł
 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Panda – Gram z Pandą – 3 000 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Miszewie – Kroki liczymy, złe kalorie gubimy – 3 000 zł
 • Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja – Aktywni – Nordic Walking – 2 220 zł
 • Klub Sportowy „Damroka” – Popularyzacja żeglarska na terenie powiatu Kartuskiego – 0,00 zł
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Mirachowskiej – w zdrowym ciele zdrowy duch – pilates (2) – 1 440 zł
 • Stowarzyszenie „Świat Autyzmu” – Jak rybki w wodzie – 0,00 zł
 • Stowarzyszenie „Kamienicki Młyn” – Cykl Nordic Walking „Na kijach wiosną, latem i jesienią seniorzy powiatu kartuskiego – Kamienicki Młyn odmienią” – 0,00 zł
 • Stowarzyszenie Aktywni Razem – „Czas na zdrowie” – 0,00 zł

Zadania publiczne w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności:

a) zadania i projekty na temat bezpieczeństwa, w tym w ruchu drogowym, zachowań nad wodą, podczas pożarów i innych zagrożeń:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Goręczynie – Wiedza Twoim ratunkiem. Człowiek w niebezpieczeństwie – 0,00 zł
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Prokowie – Piknik Pokoleniowy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Prokowie – Bezpieczeństwo Pożarowe – 2 200 zł
 • Fundacja Zdolni Tworzą – (NIE) Bezpiecznie na drodze – 4 500 zł
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie – „Ratując Życie” – 6 000 zł
 • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „Kiełpie” – „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kartuskiego poprzez instalację czujników CO w domach” – 0,00 zł

b) zadania edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

 • Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich „EKOBABKI” – Ratuję bo potrafię – 0,00 zł
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska – Kurs Pierwszej Pomocy „Na ratunek” – 1 300 zł

c) zadania edukacyjne na temat zachowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych:

 • nie złożono ofert

Zadania publiczne w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

a) działania edukacyjne w zakresie upowszechniania postaw odpowiedzialności i aktywności na rzecz ochrony i poprawu stanu środowiska – dotyczące zagrożeń (np. szkodliwości odprowadzania ścieków do ziemi, cieków wodnych i jezior a także o szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych) oraz działań poprawiających stan środowiska (np. rolnictwo ekologiczne i zrównoważone, odnawialne źródło energii)

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia – Plastik, papier, bio i szkło, segregacja to jest to! – 3 100 zł

b) przyroda Kaszub – gatunki chronione – działania na rzecz rozpoznania, inwentaryzacji lub ochrony:

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Klasztorna” – Poszerzenie oferty edukacyjnej Ogrodu „EkoKlasztorna” – 2 850 zł
 • Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dziki Zwierząt Ostoja – Leczenie, rehabilitacja oraz opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami z terenu powiatu kartuskiego – 6 730 zł

c) edukacja ekologiczna w zakresie stanu ekologicznego wód i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom zbiorników wodnych:

 • Fundacja „Ocalić Źródło im. Bł. Salomei – „Poznaj Jeziora Kaszubskie” – 5 820 zł

d) zwiększenie świadomości prawnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska:

 • Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” – „Ekodetektywi oddychają z energią” – 2 500 zł

e) zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu ekologii na zdrowie człowieka:

 • nie złożono ofert

f) wspieranie i rozwój przedsiębiorczości w zakresie rolnictwa ekologicznego – promowanie sprzedaży produktów wytworzonych metodami ekologicznymi:

 • nie złożono ofert

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*