Czym jest wirusowe zapalenie wątroby typu C?

Czym jest wirusowe zapalenie wątroby typu C?

Zapalenie wątroby typu C jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusa (HCV, hepatitis C virus), powodującą uszkodzenie wątroby, jej zapalenie oraz u niektórych chorych marskość i raka wątroby. HCV został odkryty w roku 1989, natomiast testy pozwalające na jego wykrywanie pojawiły się na rynku po roku 1992. Nie istnieje szczepionka, która mogłaby ochronić przed zakażeniem.

Zakażenie HCV jest ważnym problemem zdrowotnym, ponieważ prawdopodobna liczba chorych z przewlekłym zakażeniem HCV na świecie wynosi około 71 milionów. Współcześnie szacuje się, że w Polsce jest około 190 tysięcy chorych, czyli do 0,5 proc. całej populacji. Nawet około 80% osób zakażonych może nie wiedzieć o swojej chorobie.

Choroba może przenosić się na inne osoby bezpośrednio, tzn. przez przetoczenie skażonej krwi, lub pośrednio, przez wspólnie użytkowane przedmioty zanieczyszczone krwią. Warunkiem przeniesienia zakażenia na inną osobę jest naruszenie ciągłości tkanek osoby podatnej na zakażenie, jak przekłucie lub obecność uszkodzenia skóry lub błony śluzowej, przez które wirus może dostać się podczas:

  • stosowania narkotyków we wstrzyknięciach i drogą donosową, dzielenia się̨ sprzętem używanym do podawania narkotyków,
  • zabiegów medycznych przebiegających bez zachowania odpowiednich standardów, np. wielokrotne stosowanie sprzętu przeznaczonego do jednokrotnego użytku lub niewłaściwa sterylizacja sprzętu medycznego,
  • zabiegów niemedycznych, np. podczas wykonywania tatuażu lub kolczykowania przy użyciu sprzętu wielokrotnego użytku lub poddanego nieskutecznej sterylizacji,
  • współdzielenia przedmiotów osobistego użytku, które mogą być zanieczyszczone krwią, jak szczoteczki do zębów, ostrza maszynek do golenia itp.,
  • narażenia zawodowego (np. zakłucie igłą od pacjenta),
  • otrzymania przetoczenia krwi lub preparatów krwiopochodnych, które nie zostały zbadane w kierunku HCV, szczególnie przed rokiem 1992,
  • kontaktów seksualnych (ryzyko stosunkowo niskie),
  • zakażenia dziecka od matki zakażonej HCV.

Wyróżniamy ostre i przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C. Pierwszą fazą choroby po zakażeniu jest ostre wirusowe zapalenie wątroby typu C, trwa od 3 do 6 miesięcy. Większość chorych nie ma żadnych objawów, jedynie u około 20-30% chorych rozwijają się przejściowe i niespecyficzne objawy, takie jak gorączka, zmęczenie, utrata apetytu, żółte zabarwienie skóry i twardówek oczu, ciemne zabarwienie moczu, jasne zabarwienie stolca. U około 15-45% chorych dochodzi do samowyleczenia, natomiast
u pozostałych rozwija się przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C. Większość chorych z przewlekłą infekcją przez wiele lat nie ma żadnych objawów zakażenia. Inni mają niespecyficzne objawy, takie jak osłabienie, bóle mięśni i stawów. U niektórych chorych, zwykle po 5-30 latach trwania zakażenia, rozwija się marskość wątroby i rak wątroby. Ryzyko niekorzystnych następstw zakażenia HCV zwiększa spożywanie alkoholu.

Wykrycie zakażenia HCV umożliwia podjęcie leczenia, które u znakomitej większości chorych prowadzi do wyleczenia oraz zapobiega postępowi choroby. Aktualnie dostępne, nowoczesne metody leczenia charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością
i bezpieczeństwem oraz rzadkim występowaniem działań niepożądanych.

Podstawowym badaniem pozwalającym na wstępne wykrycie zakażenia jest oznaczenie we krwi przeciwciał antyHCV. Mieszkańcy powiatu kartuskiego mogą skorzystać
z bezpłatnych badań diagnostycznych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem HCV. Badanie można wykonać w punktach pobrań Diagnostyki Spółka z o.o. do dnia 14 grudnia 2018 r.:

  • w Kartuzach przy ul. Kościuszki 12, tel. 58 681 02 97 – od poniedziałku do soboty w godz. 7:00 – 11:00,
  • w Żukowie przy ul. Sienkiewicza 14, tel. 661 910 578 – od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 11:30.

Badania są skierowane do osób w wieku 18-65 lat zameldowanych na terenie powiatu kartuskiego. Osoby, u których zostanie wykryty pozytywny wynik testu na obecność przeciwciał anty-HCV we krwi będą kierowane do lekarza POZ po skierowanie do poradni chorób zakaźnych w celu dalszej diagnostyki.

Badania są wykonywane w ramach „Programu profilaktyki zakażeń HCV dla mieszkańców powiatu kartuskiego na lata 2017-2019”, który jest finansowany z budżetu Powiatu Kartuskiego.

lek. Marcin Dręczewski

specjalista chorób zakaźnych

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*