Brodnica Górna najpiękniejszą wsią, a gospodarstwo Lemanów najładniejszą zagrodą

Brodnica Górna najpiękniejszą wsią, a gospodarstwo Lemanów najładniejszą zagrodą

We wtorek w Urzędzie Miejskim w Kartuzach odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną gminną edycję konkursu Piękna Wieś Pomorska. Tytuł najpiękniejszej wsi otrzymała Brodnica Górna, a najładniejszej zagrody rolniczej – gospodarstwo Marka Lemana z Brodnicy Górnej – Grzebieńca.

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska” organizowany jest na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Jego ideą jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi, a także jakości życia tam oraz podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

Ma również promować aktywny udział społeczności obszarów wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki, a także przyczynić się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Reklamy

Laureaci etapu gminnego będą reprezentować Kartuzy na szczeblu powiatowym.

-Każda zagroda charakteryzowała się wysoką estetyką i dbałością o wygląd podwórka oraz budynków. Widać, że właściciele dbają o bioróżnorodność (sadzenie roślin miododajnych, rodzimych, karmniki, budki lęgowe dla ptaków, poidełka), można było również zauważyć motywy kaszubskie w obejściach. Wszyscy segregują odpady oraz zbierają wodę deszczową. W zagrodach w Brodnicy Górnej i Kiełpinie są również zwierzęta. Elementem decydującym o ostatecznej punktacji był ogólny wygląd, zaangażowanie i pielęgnowanie tradycji miejsca – informuje przewodnicząca komisji Katarzyna Sikorska z Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Kartuzach.

-Zgłoszone wsie odznaczały się wysoką estetyką zabudowań, obejść oraz wspólnych terenów. Widać było zaangażowanie mieszkańców w dbałość o wspólne miejsca. We wszystkim miejscowościach odnotowuje się segregację odpadów, odnawialne źródła energii, lampy solarne, pompy ciepła, przydomowe oczyszczalnie ścieków, panele fotowoltaiczne. Elementem decydującym o ostatecznej punktacji były formy aktywizacji i zaangażowanie społeczności lokalnej dodaje.

W kategorii „Wieś” pierwsze miejsce zajęła Brodnica Górna, zaś drugie Stara Huta.

W kategorii zagroda pierwsze miejsce zdobył Marek Leman z Brodnicy Górnej – Grzebieńca, drugie Helena Krauze z Kiełpina, zaś trzecie – Marta i Artur Sikorowie ze Starej Huty. Laureatom nagrody oraz dyplomy wręczyli burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński z zastępcą Wojciechem Jaworowskim.

-Gratuluję wszystkim uczestnikom. Dziękuję państwu za to, że tak angażujecie się, by otoczenie wokół było piękniejsze i tym samym mobilizujecie innych, by też dbali o swoje otoczenie. Bardzo dziękuję sołtysom Starej Huty i Brodnicy Górnej za udział w konkursie i za zaangażowanie w życie waszych sołectw i aktywizowanie mieszkańców – mówił burmistrz Mieczysław G. Gołuński.

Urząd Miejski w Kartuzach (Oprac. A.B.)

350235502_602695418324017_6746522038293657853_n

Zdjęcie 1 z 16

Więcej zdjęć TUTAJ.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*