Gm. Kartuzy. Będzie więcej ścieżek rowerowych! Kolejne zadania w toku

Gm. Kartuzy. Będzie więcej ścieżek rowerowych! Kolejne zadania w toku

Nie tylko ścieżka rowerowa z Kartuz do Łapalic, o której pisaliśmy wczoraj – kartuski samorząd szykuje się też do innych zadań, w tym kolejnych ścieżek rowerowych. Ponadto prace realizowane będą w obrębie dwóch skrzyżowań – w Kartuzach i Grzybnie.

Ścieżka rowerowa Łapalice-Prokowo

Rozbudowa drogi będzie polegała na budowie ciągu pieszo-rowerowego o długości 1363,8 m oraz przebudowie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 225 m. Zakres robót budowlanych będzie obejmował również m. in. przebudowę zjazdów, rozbudowę kanalizacji deszczowej, rozbudowę oświetlenia, budowę kanału technologicznego, niezbędną wycinkę istniejącej zieleni, wykonanie terenów zielonych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu oraz niezbędną przebudowę infrastruktury technicznej w celu usunięcia kolizji.

Planowany termin realizacji inwestycji to 180 dni (6 miesięcy) od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót, przy czym 150 dni przewidziano na zakończenie robót budowlanych, a 30 dni od zakończenia robót budowlanych przewidziano na złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienia odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementów.

Reklamy

Budowa ścieżki Borowo-Borkowo

Gmina Kartuzy we współpracy z samorządem województwa pomorskiego buduje też ciąg pieszo-rowerowy przy odcinku drogi wojewódzkiej z Borowa do Borkowa. Inwestycja obejmuje m. in. rozbudowę oświetlenia ulicznego i doświetlenie przejść dla pieszych oraz budowę kanału technologicznego i przebudowę oraz zabezpieczenie infrastruktury technicznej. Zadanie rozpoczyna się w obrębie istniejącego przejścia dla pieszych w Borowie i kończy się włączeniem w istniejącą ścieżkę rowerową na granicy gmin Żukowo i Kartuzy.

Długość nowego ciągu pieszo-rowerowego wyniesie 733,30 mb. Na drodze powiatowej nr 1926G wyznaczony został przejazd pieszo-rowerowy.
Nowy odcinek zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącej ścieżki rowerowej o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego w kolorze czerwonym.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wpłynie znacząco na rozwój regionu łącząc ze sobą dwie ościenne gminy. Dzięki powstałym trasom możliwe będzie udostępnienie bogactwa kulturowo-przyrodniczego Szwajcarii Kaszubskiej. Inwestycja umożliwi dogodną komunikację pieszych i rowerzystów poruszających się wzdłuż drogi wojewódzkiej na obszarach cennych przyrodniczo na Obszarze Chronionego Krajobrazu, w sąsiedztwie Rezerwatu Jar Rzeki Raduni oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Jar Rzeki Raduni. Całkowity koszt inwestycji to 2 482 614,37 zł, natomiast dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 1 051 879,00 zł.

Zobacz również: Powstanie ścieżka rowerowa z Kartuz do Łapalic

Skrzyżowanie ul. Wiejskiej i Świerkowej w Grzybnie

Na DW224 w Grzybnie na skrzyżowaniu z ulicami Świerkową i Wiejską powstaną zatoki autobusowe z peronami przystankowymi szerokości min. 2 m wraz z drogami dla pieszych stanowiących dojścia. Przewidziano także powstanie wysp kanalizujących i spowalniających ruch na wjeździe do miejscowości a także utworzenie sugerowanego przejścia dla pieszych. Zostanie także wykonane w tym miejscu oświetlenie w technologii LED z zasilaniem hybrydowym.

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i Jeziornej w Kartuzach

W Kartuzach na skrzyżowaniu DW211 (ul. Gdańska) i DW228 (ul. Jeziorna) wybudowana zostanie sygnalizacja świetlna. Zostanie one zsynchronizowana z tą już istniejącą na DW211 (przy Placu Św. Brunona).

Urząd Miejski w Kartuzach, Oprac. A.B.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*