Żukowo. Radna Mariola Zmudzińska o ostatniej sesji RM: „To nie czas na podnoszenie diet…”

Żukowo. Radna Mariola Zmudzińska o ostatniej sesji RM: „To nie czas na podnoszenie diet…”

Mariola Zmudzińska, przewodnicząca Klubu Radnych Nasza Gmina Żukowo odnosi się do ostatniej sesji w Żukowie, podczas której dyskutowano m. in. o Wieloletniej Prognozie Finansowej 2022-2028, budżecie na 2022 rok oraz podwyżkach wynagrodzenia dla burmistrza i diet dla radnych. Radna podkreśla, że jej klub zagłosował „za” przyszłorocznym budżetem, ale pod warunkiem, że włodarz obieca, iż w 2022 roku zrealizuje wszystkie zaległe zadania. Ponadto radni z klubu M. Zmudzińskiej nie opowiedzieli się „za” wspomnianymi podwyżkami, zaznaczając, że nie po to wstąpili w szeregi rady, lecz by pomagać mieszkańcom.

Radna M. Zmudzińska w przesłanym oświadczeniu podkreśla, że Klub Radnych Nasza Gmina Żukowo, którego jest przewodniczącą, negatywnie ocenił Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2028 i głosował „przeciw” jej przyjęciu. Swoją opinię klub zbudował, jak czytamy, na „dotychczasowej wiedzy i w oparciu o przeprowadzoną analizę danych, polegającą na porównaniu ostatnich lat Wieloletniej Prognozy Finansowej.”

-„Dokument ten, nawet jako plan, nie zawiera zdecydowanej większości z wniosków, jakie przedstawiciele naszego Klubu Radnych, a tym samym Mieszkańcy Gminy Żukowo, przedstawili do burmistrza. Gdyż wnioski radnych to wnioski płynące od Mieszkańców, przekazywane podczas spotkań, zebrań, narad.” – pisze M. Zmudzińska. – „Zastanawiająca jest również sytuacja, związana z realizacją Kaszubskiego Centrum Sportowego w Żukowie, na który to projekt Gminie Żukowo przyznano w październiku 2021 roku 5 milionów zł dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Tymczasem w WPF widzimy łącznie wydatki planowane na to zadanie w wysokości tylko 3 mln zł, pomimo, że Centrum zostało powiększone.”

Reklamy

Mariola Zmudzińska zaznacza też, że w imieniu Klubu Radnych NGŻ poinformowała burmistrza, iż są oni gotowi zagłosować „za” budżetem na 2022 rok, jeśli obieca wszystkim mieszkańcom, że zaległe zadania z ubiegłego i poprzednich lat zostaną na 100 procent zrealizowane w 2022 roku. Po pozytywnej odpowiedzi radni z klubu M. Zmudzińskiej poparli zaproponowaną przez samorząd przyszłoroczną „wizję finansową”.

-„Jednocześnie jednak dokonaliśmy szczegółowej analizy propozycji budżetu na 2022 rok, który zwiększa poziom inwestycji z planu 65,5 mln zł w 2021 na plan 83 mln zł na 2022 rok i równocześnie część rejonów naszej gminy, ponownie została pominięta. Tym samym gmina w dalszym ciągu nie będzie rozwijała się w sposób zrównoważony” – komentuje w oświadczeniu M. Zmudzińska. – (…) „Opieszałość to dla gminy niejednokrotnie ponad 150 % wzrostu kosztów. Jak słyszeliśmy już wielokrotnie to zawsze jest czyjaś wina: powiatu, przedsiębiorstw, braku dofinansowania zewnętrznego, etc. Ale tak nie można się tłumaczyć.”

Przewodnicząca Klubu Radnych Nasza Gmina Żukowo odnosi się też do kwestii podwyżki wynagrodzenia dla burmistrza oraz diet dla radnych, przekonując, że poza efektami pracy, jakie osiąga burmistrz, liczy się również umiejętność komunikacji, mediacji i negocjacji. Tu jednak w przypadku Wojciecha Kankowskiego „zaobserwować można deficyt”. Tym samym klub M. Zmudzińskiej wstrzymał się od głosu ws. podwyżki.

„Mamy nadzieję, że Pan Burmistrz będzie bardziej otwarty na komunikację z wszystkimi radnymi, a odpowiedzi na nasze pytania i interpelacje będą bardziej konkretne i optymistyczne dla Mieszkańców gminy.” – puentuje M. Zmudzińska. – Radni Klubu Radnych Nasza Gmina Żukowo kandydowali i zostali radnymi, aby pomagać i wspierać Mieszkańców. Nadto uważamy, że w tych niełatwych czasach, to nie czas na podnoszenie diet, dlatego głosowaliśmy przeciwko podwyżkom diet radnych.”

 

Jeden Komentarz

  1. ZBIGNIEW KENDZIERSKI

    Mam problem od 1999 roku z Urzedem Gminy Zukowo ,bymchcial zapoznac Pania jaki mam priblen

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*