Żukowo. Prawie 2 mln zł dla organizacji pozarządowych

Żukowo. Prawie 2 mln zł dla organizacji pozarządowych

1 940 010,00 zł przekaże gmina Żukowo na organizacje pozarządowe. Pieniądze wesprą takie obszary jak: sport, kultura, turystyka, wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym czy zapewnienie bezdomnym zwierzętom schronienie.

-Dziękuję wszystkim organizacjom za złożone wnioski, a przede wszystkim za Waszą codzienną pracę – mówi burmistrz Wojciech Kankowski. – Nie wyobrażam sobie samorządu bez organizacji pozarządowych i już teraz trzymam kciuki za sprawną realizację projektów, które zaplanowaliście na ten rok.

Wykaz rozdysponowanych środków

Reklamy

-Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 455 000 zł

-Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 141 300,00 zł

-Turystyka i Krajoznawstwo: 10 550 zł

-Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu: 100 000 zł

-Odławianie, transport i zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Żukowo miejsca w schronisku dla zwierząt: 170 000 zł

-Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Prowadzenie Klubu Aktywności dla osób starszych i niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo: 817 160,00 zł

-Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z gminy Żukowo: 246 000,00 zł

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*