Żukowo. Ponad 100 złożonych wniosków w ramach „Czystego Powietrza”

Żukowo. Ponad 100 złożonych wniosków w ramach „Czystego Powietrza”

Gmina Żukowo zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dzięki niemu w tym roku w żukowskim urzędzie otwarto punkt konsultacyjno-informacyjny, z pomocy którego mogły skorzystać osoby chcące wziąć udział w rządowym programie „Czyste Powietrze”.

Dotąd za pośrednictwem Urzędu Gminy w Żukowie przekazano do WFOŚiGW w Gdańsku 101 wniosków o udzielenie dofinansowania na wymianę źródła ciepła oraz prace termomodernizacyjne, takie jak ocieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wnioskowana kwota to łącznie: 1 873 080,93 zł.

W punkcie można uzyskać niezbędne informacje o warunkach i zakresie dofinansowania. Pracownik urzędu pomaga wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie, jak również rozliczyć przyznane dofinansowanie poprzez pomoc w poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Reklamy

Przypominamy, że w 2020 roku podobny program uruchomiła gmina Żukowo. W ramach projektu zakwalifikowano 60 wniosków, złożonych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy. 60 beneficjentów podpisało z gminą Żukowo umowę o udzielenie dotacji do poniesionych i udokumentowanych kosztów modernizacji źródła energii cieplnej, poprzez likwidację kotłów opalanych węglem z obiektów budowlanych.

W ramach przyznawanych dotacji zostało zmodernizowanych 60 pieców opalanych węglem i zastąpiono je 56 piecami gazowymi i 4 piecami na biomasę. Według rozliczeń, przedłożonych przez beneficjentów, całkowity koszt rzeczywisty wynikający z faktur wyniósł 863 720,74 zł brutto, natomiast koszty pochodzące ze środków budżetu gminy wyniosły 180 000,00 zł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*