Tag: ZSP Sierakowice

Sierakowice. Duże zainteresowanie ofertą edukacyjną ZSP i BS

Sierakowice. Duże zainteresowanie ofertą edukacyjną ZSP i BS

Wszystkie szkoły ponadpodstawowe pow. kartuskiego umożliwiły przyszłym absolwentom szkół podstawowych zapoznanie ze swoją ofertą edukacyjną. Od 7 do 9 kwietnia kandydaci odwiedzali wybrane placówki po lekcjach. Tegoroczne Dni Otwarte w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Branżowej Szkole I stopnia w Sierakowicach przybrały formę indywidualnych spotkań kandydatów i ich rodziców z przedstawicielami społeczności szkolnej.

Sierakowice. Tydzień Nauk Matematyczno-Przyrodniczych w ZSP

Sierakowice. Tydzień Nauk Matematyczno-Przyrodniczych w ZSP

Jak co roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach w dniach 14-18 marca realizowany był projekt pt. „Tydzień Nauk Matematyczno-Przyrodniczych”. We wszystkich klasach pierwszych i drugich zamiast klasycznych lekcji na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych odbyły się zajęcia mające na celu popularyzację i przybliżenie młodzieży nauk matematyczno-przyrodniczych poprzez niekonwencjonalne działania i zabawę.

Sierakowice. Warsztaty „Czas na grzyby”

Sierakowice. Warsztaty „Czas na grzyby”

Odróżnianie grzybów jadalnych od trujących oraz ich rola w przyrodzie i życiu człowieka – z tymi zagadnieniami zapoznali się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach podczas warsztatów „Czas na grzyby”, realizowanych we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Szymbarku.