Sierakowice. 2021 rokiem K.K. Baczyńskiego, C.K. Norwida i T. Różewicza

Sierakowice. 2021 rokiem K.K. Baczyńskiego, C.K. Norwida i T. Różewicza

Aby uczcić wybitnych polskich literatów biblioteka ZSP w Sierakowicach wspólnie z nauczycielami j. polskiego zorganizowała konkursy, poświęcone sylwetkom twórczym Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Cypriana Kamila Norwida i Tadeusza Różewicza. W październiku zostały ogłoszone dwa z nich.

W pierwszym konkursie uczniowie wybierali wśród wierszy K. K. Baczyńskiego lub C. K. Norwida i zgłaszali chęć recytowania bądź czytania w bibliotece. Komisja konkursowa (w składzie: Renata Brzezińska-Wróblewska, nauczycielka języka polskiego oraz Mariola Leszczyk, nauczycielka i bibliotekarka ZSP) oceniła występy zgłoszonych uczniów. Wyniki konkursu w kategorii: recytacja są następujące:

I miejsce – Patrycja Joskowska z kl. III TE/TA 5.

Zaś w konkurencji poświęconej głośnemu czytaniu:

I miejsce – Ewa Marczyńska z kl. III TE/TA 5

II miejsce – Patrycja Joskowska z kl. III TE/TA 5

III miejsce – Karina Kobiela z kl. I LO i Anhelina Sharlevych z kl. III TE/TA 5.

W drugim konkursie każda chętna osoba miała wykonać portret Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Cypriana Kamila Norwida lub Tadeusza Różewicza. Komisja konkursowa (w składzie: Grzegorz Machola, dyrektor ZSP, Elżbieta Szczypior-Ros, dyrektorka BS I st., Ewa Szlaga-Ortmann, nauczycielka języka polskiego, Renata Brzezińska-Wróblewska, nauczycielka języka polskiego, Marta Hodorowicz, nauczycielka języka polskiego, Natalia Formela, nauczycielka biologii i chemii, Przemysław Kowalczuk, nauczycielka wychowania fizycznego, Ewelina Skrzypkowska, sekretarka BS I st., Justyna Chrapkowska, bibliotekarka BS I st. i Mariola Leszczyk, bibliotekarka ZSP) oceniła 15 prac według następujących kryteriów: zgodność z tematem, czytelność przekazu, kreatywność i estetyka. Wyniki kształtują się następująco:

I miejsce – Patrycja Terman z kl. II LO

II miejsce – Paulina Walkusz i Szymon Górlikowski z kl. III TE/TA 5

III miejsce – Dawid Labuda z kl. III TE/TA 4

Wyróżnienie – Anna Machola z kl. I TR/TA.

Konkursy cieszyły się zainteresowaniem wśród uczniów. Zdaniem organizatorów takie przedsięwzięcia sprzyjają wyłanianiu utalentowanej artystycznie młodzieży. Konkursy odbyły się w reżimie sanitarnym zgodnie z  zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kartuzach.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*