To już dwudzieste ósme absolutorium Wójta Tadeusza Kobieli zostało uchwalone jednogłośnie fot. Elżbieta Lejk /zKaszub.info

Tadeusz Kobiela z jednomyślnym absolutorium!

Radni, bez zastrzeżeń i pytań, jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu włodarzowi gminy Sierakowice absolutorium za 2017 rok. Jak wyliczył Przewodniczący Rady, to już dwudzieste ósme absolutorium Wójta Tadeusza Kobieli.

To już dwudzieste ósme absolutorium Wójta Tadeusza Kobieli zostało uchwalone jednogłośnie fot. Elżbieta Lejk /zKaszub.info

Za nami absolutoria. Zaufaniem radnych za wykonanie budżetu cieszy się już m.in. Wójt Gminy Przodkowo – Andrzej Wyrzykowski oraz Zarząd Powiatu Kartuskiego na czele ze Starostą Janiną Kwiecień. Również na XLII sesji Rady Gminy Sierakowice głównym wątkiem było udzielenie absolutorium Wójtowi Tadeuszowi Kobieli. W swojej obszernej relacji ze zrealizowanych w gminie inwestycji podkreślił, że był to „rok drogowy”.

Dwudzieste ósme absolutorium Wójta Tadeusza Kobieli

Planowane dochody gminy Sierakowice w roku 2017 wynosić miały 117 557 919 zł. Ostateczne ich wykonanie wyniosło 118 369 603 zł, czyli 101% planuPrzewidziane wydatki bieżące na rok ubiegły miały plasować się na poziomie 128 177 452 zł, jednakże ostatecznie wyniosły 123 728 234 zł (97% planu).

Reklamy

Największy udział w dochodach gminy miały dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (38%) oraz subwencje, które wyniosły 34% dochodu ogółem. Dochody własne gminy w roku 2017 wyniosły 23%. W części wydatków bieżących lwią część – bo aż 40% – stanowiły koszty z działy „Rodzina”, który obejmuje m.in. wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych w „Programie 500+”. 

Punktem głównym ostatniej sesji Rady Gminy było Dwudzieste ósme absolutorium Wójta Tadeusza Kobieli zostało uchwalone jednogłośnie fot. Elżbieta Lejk /zKaszub.info

Wydatki inwestycje planowo wynieść miały 20 944 615 zł, ostatecznie uplasowały się na poziomie 16 235 082 zł, stanowiąc 93% planu. W roku ubiegłym najwięcej w tym dziale pochłonęły inwestycje drogowe: budowa ulic ks. Pelpilńskiego, Wita Stworza i Jeziornej w Sierakowicach (koszt 3 129 201 zł),  droga na odcinku Sierakowicka Huta – Jelonko (1 447 747 zł), budowa drogi Szklana – Jelonko (2 800 844 zł)  i inne. Sporo środków pochłonęła również budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkół w Tuchlinie – była to suma 3 318 252 zł, która razem z kosztami poniesionymi w roku 2016 wyniosła prawie 4,4 mln zł.

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2017 rok gminy Sierakowice wyniósł 5 358 631 zł, co stanowiło 22,08% w relacji do dochodów osiągniętych w 2017 roku.

Koniec radosnego samorządu?

Po przyznanym absolutorium, Wójt Tadeusz Kobiela podziękował radnym za zaufanie oraz owocną współpracę w ubiegłym roku. Podkreślił również jak ważną rolę w procesie dobrego działania gminy odgrywają urzędnicy oraz fachowcy, którzy wspierają go na co dzień. Później jednak podzielił się refleksją dotyczącą samorządów oraz ich przyszłości.

– Patrząc przez pryzmat 28 lat mojej pracy tutaj, wydaje mi się, że kończy się już czas radosnego, romantycznego samorządu na rzecz twardej walki politycznej – stwierdził Wójt Tadeusz Kobiela. – Szczególnie pokazuje to ten rok. Żałuję, że tak się dzieje, ponieważ zawsze można zdziałać znacznie więcej jeśli po drugiej stronie ma się partnera. Teraz zaczynają pojawiać się trudności. Obym się mylił, jednak zaczyna się trend, który będzie znacznie mniej korzystny dla samorządów. Rozpoczyna się walka o drobiazgi. Rzeczy, które dotychczas były oczywiste teraz przechodzą przez sita polityczne, co nie jest dobre dla samorządu. Coraz trudniej też uzyskać pieniądze z zewnątrz. Mimo to wierzę, że gminy obronią się.

[Not a valid template]

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*