Rusza Projekt „Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”

Rusza Projekt „Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”

Już wkrótce rozpoczną się zajęcia w ośrodkach wychowania przedszkolnego 
w Przodkowie, Pomieczynie i Czeczewie. 9 października nastąpiło uroczyste podpisanie umowy w Urzędzie Gminy Przodkowo 
w obecności przedstawiciela członka Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszarda Świlskiego.

Samorząd Gminy Przodkowo pozyskał środki finansowe na realizację dodatkowych zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym w projekcie pn. „Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja Przedszkolna ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020.

W wyniku przeprowadzonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego badań i analiz wsparciem będzie objętych 168 uczniów, dla których zostaną przeprowadzone bardzo ciekawe zajęcia tj. 

Reklamy

Dla OWP Przodkowo:

  • j. angielski,
  • robotyki,
  • zajęcia rozwijające kompetencje społeczne,
  • logopedia,
  • gimnastyka korekcyjna.

Dla OWP Pomieczyno

  • j. angielski,
  • robotyka.

Dla OWP Czeczewo

  • j. angielski,
  • robotyka.

Na okoliczność rzetelnego prowadzenia zajęć zostanie przeszkolonych
7 nauczycieli. Żeby podnieść jakość przeprowadzanych zajęć placówki biorące udział w projekcie zostaną wyposażone w odpowiednie pomoce dydaktyczne oraz technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) tj. laptopy, tablice interaktywne, gry edukacyjne, materiały dydaktyczne.

Dla utrwalenia zakresu zdobytej wiedzy w ramach projektu odbędą się wycieczki wyjazdowe do Centrum Experyment w Gdyni dla uczniów uczestniczących w zajęciach  z robotyki.

Dodatkowo w Przodkowie zostanie wyremontowana i wyposażona w meble sala lekcyjna. Ponadto wyremontowana i dostosowana dla dzieci zostanie również łazienka.

Ogólna wartość projektu to 591 444, 21 zł. 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*