Region. Tadeusz Wojda nowym „pasterzem” archidiecezji gdańskiej

Region. Tadeusz Wojda nowym „pasterzem” archidiecezji gdańskiej

Ojciec Święty mianował nowym arcybiskupem metropolitą gdańskim, dotychczasowego metropolitę białostockiego, Tadeusza Wojdę. Dla diecezji gdańskiej to bardzo ważny moment. Od […]

Ojciec Święty mianował nowym arcybiskupem metropolitą gdańskim, dotychczasowego metropolitę białostockiego, Tadeusza Wojdę. Dla diecezji gdańskiej to bardzo ważny moment. Od kilku miesięcy bowiem oczekiwali wiadomości, którą wczoraj w imieniu papieża Franciszka, przekazał nuncjusz apostolski Salvatore Pennacchio. „Bardzo się ucieszyłem wczorajszą nominacją księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Na pewno jest to nominacja wyczekiwana, bo siedem miesięcy pozostawaliśmy praktycznie bez pasterza diecezji” – mówi ks. Krzysztof Sagan, proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żukowie.

-Byli oczywiście księża sufragani, ale zawsze potrzeba nam takiego ojca, który będzie kierował jak dobry pasterz naszą gdańską owczarnią i mam nadzieję, że to będzie z jednej strony biskup otoczony modlitwą, a z drugiej strony też i taki, który jak dobry ojciec będzie nami wszystkimi kierował na drogach zbawienia, bo pewnie takiego pasterza wszyscy wyczekujemy i o takiego pasterza wszyscy przez ostatnie miesiące się modliliśmy w kościele gdańskim – dodaje ksiądz Krzysztof Sagan.

Reklamy

Ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda święcenia apostolskie przyjął w 1983 roku. Ukończył studia z teologii fundamentalnej w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie. Studiował misjologię w Rzymie. 12 kwietnia 2017 roku papież Franciszek ustanowił księdza Tadeusza Wojdę SAC arcybiskupem metropolitą białostockim. Zawołaniem biskupim są słowa z ewangelii wg św. Marka – „Oportet preadicari Evangelium” („Aby była głoszona Ewangelia”).

-Decyzję tę przyjąłem z dużym zaskoczeniem, gdyż w Białymstoku posługuję od niespełna czterech lat. Jestem wdzięczny Ojcu Świętemu, bo nominacje tę odczytuję jako znak zaufania, z racji choćby na wielkość archidiecezji gdańskiej i zadania jakie przede mną stoją. Skoro papież Franciszek mnie tam posyła, to znaczy, że mi ufa, a ja chcę odpowiedzieć na to zaufanie swoim zaangażowaniem i swoją postawą – powiedział arcybiskup nominat po odczytaniu decyzji papieża przez Bp Henryk Ciereszko. O dacie ingresu poinformujemy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*