Region. Dziś działania „Bezpieczny pieszy”

Region. Dziś działania „Bezpieczny pieszy”

Dziś na terenie woj. pomorskiego prowadzone będą działania „Bezpieczny pieszy”. Ich celem jest zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Także na drogach pow. kartuskiego należy spodziewać się większej ilość patroli. Policjanci zwrócą także uwagę na rowerzystów, użytkowników urządzeń transportu osobistego oraz wspomagających ruch.

Dziś na pomorskich drogach prowadzone będą działania „Bezpieczny pieszy”. Także w powiecie kartuskim należy się spodziewać więcej niż zazwyczaj policjantów ruchu drogowego.

Ich głównym zadaniem będzie reagowanie na wykroczenia popełniane przez pieszych oraz kierujących pojazdami wobec pieszych. Z policyjnych statystyk wynika, że do największej liczby wypadków z udziałem pieszych dochodzi w rejonie przejść dla pieszych, w obszarze zabudowanym.

Reklamy

Znaczna część zdarzeń powodowana jest przez nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu bądź nieostrożne wejście na jezdnię zza przeszkody lub innego pojazdu.

Apelujemy o rozwagę podczas przechodzenia przez jezdnię. Coraz częściej można zaobserwować osoby nieodrywające oczu od urządzeń elektronicznych.

Idąc po części drogi przeznaczonej dla ruchu pojazdów, należy nieustannie się rozglądać. Pamiętajmy także o konieczności korzystania z elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym.

Kierującym natomiast przypominamy, że w rejonie przecięcia się dróg pieszych i zmotoryzowanych należy zachować szczególną ostrożność, zwolnić a w razie takiej konieczności – zatrzymać.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*