Rozpoczął się strajk nauczycieli! W jakich szkołach odwołano lekcje?

Rozpoczął się strajk nauczycieli! W jakich szkołach odwołano lekcje?

Rozpoczęły się strajki nauczycieli. Wiele szkół w Polsce zostało zamknięte. Jak wygląda sytuacja w powiecie kartuskim?

Poniżej przedstawiamy informacje, które uzyskaliśmy od szkół z terenu powiatu kartuskiego. Listę będziemy aktualizować.

Gmina Kartuzy

 • Szkoła Podstawowa w Grzybnie:

„Nauczyciele i pracownicy  Szkoły Podstawowej im. Leona Kąkola w Grzybnie, w wyniku referendum, podjęli decyzję o przystąpieniu do strajku. Na tę chwilę nie ma porozumienia Rządu RP z Przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego. W związku z tym dniem 8 kwietnia 2019 r. kadra pedagogiczna i pracownicy administracji i obsługi przystąpili do strajku.  W tej sytuacji w naszej szkole na czas strajku zajęcia w przedszkolu i lekcje są zawieszone do odwołania.”

 • Szkoła Podstawowa w Kiełpinie:

„W dniu 08.04.2019 r. zdecydowana większość pracowników Szkoły Podstawowej w Kiełpinie przystąpiła do bezterminowego strajku. W przypadku zaistnienia konieczności opieki nad dziećmi do dyspozycji pozostają nauczyciele katecheci oraz dyrekcja szkoły.”

 • Szkoła Podstawowa w Łapalicach:

„W dniu dzisiejszym szkoła w Łapalicach strajkuje, rodzice nie posłali uczniów do szkoły. Jest to nasz wyraz niezadowolenia z polityki oświatowej rządu oraz poparcia dla postulatów ZNP. Jednakże w dniu jutrzejszym będziemy najprawdopodobniej pracowali normalnie, wspierając działania ZNP wyłącznie „duchowo”. Nie jest to jednak decyzja 100%, gdyż każdy pracownik ma prawo do indywidualnej akcji strajkowej.”

 • Szkoła Podstawowa w Prokowie:

„W szkole pracuje przedszkole od godz. 7.00-13.00. Część nauczycieli, która nie podjęła strajku,  zapewni dzieciom opiekę opiekuńczą w ramach swoich godzin pracy.”

 • Szkoła Podstawowa w Staniszewie:

„1. Egzaminy gimnazjalne (10, 11, 12 kwietnia) odbędą się normalnie, a ich przebieg w żaden sposób nie będzie zakłócony.

Reklamy

2. 8 oraz 9 kwietnia (poniedziałek i wtorek) w naszej szkole odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla wszystkich uczniów. W tych dniach nie obowiązuje dotychczasowy plan lekcji. Wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.00, a kończą zajęcia o 12.30.

3. W dniach 10, 11 i 12.04. (w trakcie egzaminów gimnazjalnych) oraz 15, 16 i 17.04. (w trakcie egzaminów klas ósmych) obowiązują dni wolne od zajęć dydaktycznych. Jedynie dla chętnych uczniów zorganizujemy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 8.00 – 12.30.

4. Opieka świetlicowa w tych dniach dedykowana będzie jedynie uczniom, którzy czekają na autobusy.

5. Przedszkole funkcjonuje w godzinach 7.30 – 13.00. Zapewnimy opiekę dla uczniów pozostających do 15.30.

6. Zajęcia zapaśnicze, szachowe, piłkarskie oraz chór odbędą się wg planu.

Przypominamy, że w poniedziałek nie będzie zajęć dydaktycznych wg planu. Odbywać się jednak będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, m. in. zajęcia szachowe oraz zajęcia prowadzone przez grupę animatorów z Centrum Inicjatyw Edukacyjnych z Kartuz. Natomiast o godzinie 10.30 odbędzie się koncert muzyczny na żywo Pana Mirosława Lange, który przyjedzie do nas wraz z uczniami z I LO z Kartuz.”

 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie:
„Od poniedziałku 08.04 do odwołania, w Przedszkolach w Mezowie i w Dzierżążnie oraz w szkole podstawowej w Dzierżążnie trwa strajk nauczycieli. W sytuacji jednak jak rodzice będą mieli problem z opieką nad dziećmi w tych dniach czynna jest świetlica i prowadzone będą  zajęcia opiekuńcze.”
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach

Wszyscy pracownicy szkoły strajkują. Nie odbywają się zajęcia lekcyjne. Nie zaistniała również potrzeba zapewnienia uczniom opieki”.

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Kartuzach

„W naszej szkole większość pracowników – ponad 90% – przystąpiło do strajku. W związku z tym zapewniamy zajęcia opiekuńcze tylko tym osobom, które nie mają żadnej możliwości zapewnić opieki dzieciom w domu. W dniu dzisiejszym na 722 uczniów, przyszła ósemka i tym dzieciom zapewniamy zajęcia opiekuńcze. Nie ma żadnych lekcji, ponieważ większość nauczycieli, pracowników administracji i obsługi przystąpiła do strajku. Nie odbywają się żadne zajęcia pozalekcyjne. Taka sama sytuacja zapowiada się u nas również jutro.”

 • Szkoła Podstawowa w Kolonii

Większość nauczycieli w naszej placówce przystąpiła do strajku. Dla dzieci, które przyszły do szkoły, są organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowacze. Prawdopodobnie szkoła będzie funkcjonować będzie w ten sam sposób również w najbliższych dniach. Jednak sytuacja jest bardzo dynamiczna i stale ją obserwujemy.”

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach:

„Szkoła przystąpiła do strajku i zajęcia dydaktyczne są zawieszone.”

 • Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach:

„Na godzinę 8:00 do strajku przystąpiły 33 osoby. Młodzież, która przyszła do szkoły uczestniczy w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych lub została oddelegowana do pracodawców.”

 • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach:

„Dyrekcja ZSZiO Kartuzy informuje, że kadra kierownicza oraz nauczyciele nie strajkujący podejmują opiekę nad młodzieżą.”

 • I Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach

Szkoła w tej chwili nie działa. Trwa strajk pracowników. Ponad 90% nauczycieli strajkuje. Jeśli pojawią się uczniowie – zostaną zapewnione im zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.”

Gmina Żukowo

 • Szkoła Podstawowa w Baninie:

„W szkole rozpoczęła się akcja strajkowa. Prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy przyszli do szkoły.”

 • Szkoła Podstawowa w Borkowie:

„Dotychczas żadna osoba nie zgłosiła się do praktykowania dzisiaj strajku.”

 • Szkoła Podstawowa w Leźnie:

„W Szkole Podstawowej w Leźnie 96 % nauczycieli przystąpiło do strajku. Do szkoły przyszło 8 dzieci. Które są pod opieką nauczycieli.”

 • Szkoła Podstawowa w Miszewie:

„Nauczyciele przystąpili do strajku. Dzieciom, które przyszły do szkoły zapewniamy opiekę świetlicową w godz.7.15 – 17.15. Podobnie będzie w najbliższych dniach  – o ile sytuacja nie ulegnie zmianie.”

 • Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie:

„W Szkole Podstawowej im.ks.dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji. 9 pracowników szkoły strajkuje. Za nauczycieli strajkujących prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.”

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Żukowie:

„Świetlica działa dzisiaj od 7.00 do 17.00. Zajęcia odbywają się według zmienionej organizacji. Opieka została zapewniona zgodnie z przepisami prawa.”

 • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie:

„Nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie podjęli akcję strajkową od 8 kwietnia 2019 roku do odwołania.”

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie

„W związku z przystąpieniem nauczycieli do strajku, w najbliższych dniach nasza placówka zapewni zajęcia opiekuńcze dla wszystkich uczniów, którzy przybędą do szkoły.”

Gmina Chmielno

 • Szkoła Podstawowa w Borzestowie

„W naszej szkole zajęcia odbywają się zgodnie z planem. Nauczyciele nie strajkują”

Gmina Przodkowo

 • Zespół Szkół w Czeczewie:

„Nasza Szkoła od dnia 08.04.2019 pracuje bez zmian, według planu lekcji.”

 • Szkoła Podstawowa w Przodkowie:

„Szkoła pracuje normalnie.”

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie

Trwa u nas akcja strajkowa. Nie odbywają się żadne lekcje ani zajęcia. Nie mamy również uczniów, którym musimy zapewnić opiekę.”

Gmina Sierakowice

 • Szkoła Podstawowa w Jelonku:

„Szkoła jest otwarta, uczniom, którzy przyjdą do szkoły będzie zapewniona opieka.”

 • Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach:

„W Szkole Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach od dnia 8 kwietnia 2019 roku rozpoczął się strajk nauczycieli trwający do odwołania. Szkoła mimo strajku sprawuje opiekę nad uczniami, którzy przyszli do szkoły.”

 • Szkoła Podstawowa w Puzdrowie:

„Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły będą mieli zapewnioną opiekę.”

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Sierakowicach:

„W Szkole Podstawowej nr 1 w Sierakowicach strajk się rozpoczął. Opieka dla dzieci jest zapewniona w 2 świetlicach. Opiekę sprawują nauczyciele, którzy nie przystąpili do strajku.”

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierakowicach:

„Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły będą mieli zapewnioną opiekę.”

Gmina Somonino

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie:

„W dniu dzisiejszym w naszej szkole rozpoczęła się akcja strajkowa. W związku z powyższym zajęcia edukacyjne zostają zawieszone do odwołania. Chcielibyśmy jednak poinformować, że w godzinach od 8:00 do 13:15 dla wszystkich uczniów chętnych odbywają się w szkole zajęcia z matematyki. Natomiast uczniowie klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej realizują zajęcia praktyczne u pracodawców. Również uczniowie klas II i III Technikum w czasie strajku uczestniczą w zajęciach praktycznych w hotelach według obowiązującego harmonogramu.”

Gmina Stężyca

 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej:

„Nasza szkoła w najbliższych dniach będzie działać bez zmian, nie przystępujemy do strajku.”

 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy:

„Zajęcia odbywają się według planu lekcji. Egzaminy będą przebiegać bez zakłóceń. W szkole w Stężycy strajku nie ma.”

Gmina Sulęczyno

 • Szkoła Podstawowa w Borku Kamiennym:

„Szkoła Podstawowa w Borku Kamiennym pracuje.”

 • Szkoła Podstawowa w Węsiorach:

„Szkoła Podstawowa w Węsiorach pracuje zgodnie z planem.”

 • Szkoła Podstawowa w Sulęczynie

„W naszej szkole trwa obecnie strajk nauczycieli. Uczniowie zapewnione mają zajęcia opiekuńczo-wychowacze.”

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*