Nie jesteś zameldowany w swojej gminie? Możesz głosować! Sprawdź jak

Nie jesteś zameldowany w swojej gminie? Możesz głosować! Sprawdź jak

Wyborcy stale zamieszkali w danej gminie, bez zameldowania na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek.

Chcąc mieć realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie, powinniśmy uczestniczyć w nadchodzących wyborach samorządowych. Niejednokrotnie jednak stale zamieszkujemy inne miejsce, niż to gdzie jesteśmy zameldowani. W tej sytuacji należy złożyć wniosek w urzędzie gminy. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, adres zamieszkania, datę urodzenia oraz PESEL wnioskodawcy, a także należy dołączyć kserokopię dowodu tożsamości. 

Często gotowe wzory takich wniosków oraz potrzebne formularze są do pobrania na stronach gmin, bądź biuletynach informacji publicznej. 

Ważne jest, aby złoży taki wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by organ prowadzący zdążył wydać decyzję przed nadchodzącymi wyborami. 

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców otrzymać powinniśmy w terminie do trzech dni od złożenia wniosku. 

Odbierając decyzję należy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość. 

Od decyzji możemy się odwołać. Należy to zrobić w terminie do trzech dni od dnia otrzymania decyzji. 

Ważne! Wpisanie wyborcy do rejestru w danej gminie, automatycznie wykreśla go z listy wyborców w gminie, bądź mieście, gdzie jest zameldowany. 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*