Fot. Internet

Kartuzy. „99 procent bezdomnych prowadzi takie życie przez alkohol…”

Bezpłatne posiłki, ogrzewalnia lub noclegownia – to formy pomocy, jakie kartuskim bezdomnym oferuje miejscowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jego kierownik […]

Bezpłatne posiłki, ogrzewalnia lub noclegownia – to formy pomocy, jakie kartuskim bezdomnym oferuje miejscowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jego kierownik Jan Mazur zwraca jednak uwagę na to, że nie każda z osób bez dachu nad głową chce przyjąć pomoc. Wiąże się to bowiem z zupełnym odstawieniem alkoholu, co – jak można przypuszczać – nie wszystkim bezdomnym odpowiada.

Problem bezdomności w Kartuzach wraca jak bumerang, szczególnie zimą, kiedy w niektóre dni temperatura spada poniżej zera. Wówczas nie ma warunków do tego, aby spędzać noce w różnego rodzaju altanach czy na klatkach schodowych. W związku z tym kartuski GOPS prowadzi działania, które mają na celu pomoc osobom bezdomnym. Są to:

Reklamy

Posiłki

Umowa zawarta pomiędzy kartuskim Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a Spółdzielnią Socjalną „Lary Bar”. Skierowania wydawane są na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez GOPS w Kartuzach po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Noclegi

Działania w tym zakresie realizuje, w ramach umów zawartych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kartuzach, Spółdzielnia Socjalna „Kaszubska Ostoja” w Kartuzach oraz Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz” w Gdańsku.

Osoby bezdomne mogą skorzystać ze schronienia w formie ogrzewalni, która zapewnia możliwość ogrzania się w pomieszczeniu, którego temperatura jest nie niższa niż 18 stopni, gorący napój, wymianę odzieży oraz dezynfekcję i dezynsekcję odzieży w przypadku braku możliwości wymiany.

Dla osób bezdomnych dostępna jest także noclegownia, która zapewnia tymczasowe schronienie w postaci miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, ciepły posiłek i gorący napój w godzinach wieczornych, wymianę odzieży, dezynfekcję i dezynsekcję odzieży w przypadku braku możliwości wymiany.

Jak mówi Jan Mazur, kierownik kartuskiego GOPS-u kilkunastu kartuskich bezdomnych skorzystało z pomocy, jednak nie wszyscy. Niektórzy bowiem nie chcą zrezygnować ze spożywania alkoholu.

-99 procent bezdomnych prowadzi takie życie właśnie przez alkohol – tłumaczy szef ośrodka pomocy społecznej. – Nie możemy niczego zrobić na siłę, ale jeżeli tylko chcą, to pomagamy im wyjść na prostą. Są dwie takie osoby z Kartuz, które już wyszły z bezdomności. Teraz pracują i samodzielnie radzą sobie w życiu.

Aby skorzystać z noclegowni lub ogrzewalni należy zadzwonić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr tel. 58 681 30 78 wew. 46 bądź do Spółdzielni Socjalnej „Kaszubska Ostoja” pod nr tel. 533 422 760. Znajdują się one na kartuskim Bilowie. Więcej informacji na http://www.kartuzy.pl/

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*