Jerzy Grzegorzewski uzyskał ostatnie już absolutorium w swojej kadencji fot. P. Chistowski / zKaszub.info

Jerzy Grzegorzewski z ostatnim już absolutorium

Bez większych zastrzeżeń udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Chmielno Jerzemu Grzegorzewskiemu za wykonanie budżetu w 2017 roku. To już ostatnie absolutorium dla obecnego włodarza gminy.

Jerzy Grzegorzewski uzyskał ostatnie już absolutorium w swojej kadencji fot. P. Chistowski / zKaszub.info
Jerzy Grzegorzewski uzyskał ostatnie już absolutorium w swojej kadencji fot. P. Chistowski / zKaszub.info

Niemal jednomyślnie udzielono włodarzowi gminy Chmielno absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku. Trzech radnych nie zagłosował „za” udzieleniem absolutorium.  

W 2017 roku dochody wyniosły 45 518 801, 11 zł, co stanowi 94% zakładanego planu, a wydatki wyniosły 49 156 334, 41 zł, czyli 90% zakładanego planu. Należności ogółem za 2017 roku wynoszą 1 319 878, 44 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 1 107 093, 89 zł. 

Wydatki inwestycyjne w 2017 roku wyniosły 6 693 044, 73 zł. Przyznane dofinansowania w tym czasie wyniosły 871 430 zł. Wśród inwestycji wykonanych w 2017 roku należy wymienić m.in. rozbudowę szkoły i budowę sali gimnastycznej w Borzestowie, przebudowę strugi kożyczkowskiej, przebudowę ulicy Akacjowej w Chmielnie oraz modernizację drogi użytkowanej rolniczo Reskowo-Lipowiec oraz Zawory-Rekowo.

To już ostatnie absolutorium dla wójta Jerzego Grzegorzewskiego. Przypomnijmy, że w w programie „Na Dywaniku” oficjalnie poinformował, że nie będzie kandydował w nadchodzących wyborach samorządowych.

Sesja 27 06 2018 - Absolutorium Chmielno - zKaszub.info 1

Zdjęcie 1 z 4

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*