Gmina Żukowo w inwestycyjnym natarciu

Gmina Żukowo w inwestycyjnym natarciu. Urzędnicy złożyli pięć projektów o dofinansowanie unijne. Zamierzają zrewitalizować stare centrum Żukowa, wybudować komunikacyjne węzły integracyjne, a także – przeprowadzić termomodernizację budynków szkolnych.

fot.: pixabay.com/CC0 Public Domain

Wartość całkowita planowanych przez żukowskich urzędników inwestycji wynosi ponad 76 mln zł (76 399 791.62 zł).

Gmina Żukowo w inwestycyjnym natarciu – projekty:

„Utworzenie Centrum Aktywności Rodzin w Żukowie”
Wartość projektu: 522 180,00 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 443 853,00 zł.

Projekt zakłada organizację i wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia osób potrzebujących poprzez powołanie i funkcjonowanie Centrum Aktywności Rodzin, a w nim klubów aktywności oraz mobilnych usług opiekuńczych. Centrum Aktywności Rodzin będzie ośrodkiem dziennej opieki, w której będą odbywać się zajęcia grupowe i indywidualne w postaci różnego rodzaju terapii. Działania w projekcie skierowane będą głównie do osób nieporadnych życiowo, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także osób w podeszłym wieku – osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne, poprzez objęcie ich usługami specjalistycznymi, społecznymi. Wsparciem objęci zostaną również opiekunowie faktyczni, jako wsparcie towarzyszące.

Zobacz też:  Inwestycje w Żukowie: chodnik do przystanku PKM [ZDJĘCIA]

„Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa”
Wartość projektu: 11 446 347,90 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 6 551 412,00 zł.

Projekt zakłada:

– modernizację i adaptację zabytkowego spichlerza wraz z zagospodarowaniem terenu,
– zagospodarowanie przestrzeni przy klasztorze pod przestrzeń publiczną parkową wraz z towarzyszącą architekturą,
– modernizację ul. 3-go Maja w Żukowie wraz z infrastruktura towarzyszącą.

Realizacja projektu ma na celu utworzenie miejsca, którym będą świadczone usługi społeczne, gospodarcze, rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne. Kolejnym celem jest udostępnienie dla mieszkańców na potrzeby rekreacyjne zrewitalizowanych terenów zielonych w centrum miasta. Ostatnim celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych i uatrakcyjnienie historycznego centrum Żukowa poprzez wyeksponowanie zabytków, co zostanie osiągnięte dzięki modernizacją infrastruktury około drogowej.

 „Budowa węzła integracyjnego Żukowo wraz z trasami dojazdowymi”
Wartość projektu: 16 084 797,64 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 11 621 266,29 zł.

Przedmiotem projektu jest budowa węzła integracyjnego dla transportu kolejowego i drogowego w Żukowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą, m.in. oświetlone parkingi samochodowe i rowerowe, miejsca postojowe, monitoring miejski, ciągi rowerowe i piesze wraz z elementami małej infrastruktury. Realizacja projektu ma na celu ułatwienie mieszkańcom dostępu do możliwości jakie daje transport publiczny i pełne ich wykorzystanie.

„Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi”

Wartość całkowita projektu: 41 986 982,65 zł.
Wartość zadań Gminy Żukowo: 30 610 951,65 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 26 019 308,90 zł.

Projekt obejmuje budowę/przebudowę inf. komunikacyjnej służącej usprawnieniu uprawnieniu węzłów Rębiechowo i Osowa. Węzeł leży na granicy gmin Miasta Gdańsk i Żukowo. Przy przystanku PKM Rębiechowo Miasto Gdańsk wykona parking na 387 miejsc, stojaki rowerowe oraz monitoring. Gmina Żukowo jako partner projektu wybuduje drogi dojazdowe dla transportu indywidualnego i zbiorowego zapewniające bezpośredni dojazd do węzła (ul. Akacjowa ok. 750 m, ul. Słoneczna ok. 2400m, ul. Bysewska ok. 800m) oraz drogi rowerowa z Banina, Pępowa, Chwaszczyna, Leźna, Lniska (ok.26km). Przeprowadzone zostaną kampanie informacyjno-edukacyjne, spotkanie z mieszkańcami promujące transport zbiorowy i niezmotoryzowany.

” Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Żukowo„

Wartość projektu: 6 359 483,43 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 5 504 560,89 zł.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żukowo (powiat kartuski). Budynki, w których planowane są prace termo modernizacyjne to:

– Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie,
– Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Leźnie,
– Szkoła Podstawowa w Pępowie,
– Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. W wyniku realizacji projektu nastąpi znaczne zmniejszenie zużycia energii oraz znaczny spadek zapotrzebowania na energię. Jednocześnie projekt zakłada znaczący spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Skomentuj: Gmina Żukowo w inwestycyjnym natarciu

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*