Gm. Przodkowo. Kolejne drogi doczekały się przebudowy

Gm. Przodkowo. Kolejne drogi doczekały się przebudowy

Budowa dróg w gminie Przodkowo idzie jak burza. Rok 2020 minął pod znakiem szeregu inwestycji drogowych, takich jak budowa drogi […]

Budowa dróg w gminie Przodkowo idzie jak burza. Rok 2020 minął pod znakiem szeregu inwestycji drogowych, takich jak budowa drogi z Pomieczyna do Barwika czy położenie nawierzchni na ulicach Kaszubskiej i Jeziornej w Rębie. Kolejne prace realizowane będą w 2021 i 2022 roku.

W gminie Przodkowo zakończono realizację części zadań, wchodzących w skład projektu pod nazwą „Przebudowa odcinków dróg gminnych: Hopy – Pomieczyńska Huta, Pomieczyno – Barwik, PPomieczyno (ulica Spacerowa), Rąb (ulica Jeziorna), Rąb (ulica Kaszubska), Przodkowo (ulica Dolna), Warzenko (ulica Wrzosowa), Czeczewo (ulica Wspólna).” Projekt dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Fundusz Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania to dokładnie 4 560 361 złotych, całkowita wartość inwestycji wyniosła 9 207 107 złotych.

Reklamy

W ramach projektu w minionym roku przebudowano siedem odcinków dróg gminnych o łącznej długości ponad 5 kilometrów. Są to:

1) droga Hopy-Pomieczyńska Huta I etap:

-wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm odcinku 995 mb ( powierzchnia 4825,17 m 2)

-wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na powierzchni 2128,66 m 2

-wykonanie ronda

-wykonanie zatoki przystankowej z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o powierzchni 103,4 m 2

-wykonanie kanalizacji deszczowej z rur o śr. 160 mm na odcinku 45 m wraz z 3 przepustami drogowymi

-wykonanie kanału technologicznego

-budowa oświetlenia ulicznego- montaż lamp

2) droga Pomieczyno-Barwik:

-wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku 600 mb ( powierzchnia 3362 m 2)

-wykonanie chodnika na powierzchni 809 m 2

3) droga w Pomieczynie (ulica Spacerowa):

-wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku 360 mb ( powierzchnia 1800 m 2)

-ułożenie krawężników betonowych na odcinku 720 mb

-remont przepustów rurowych – rury betonowe o ś. 60 cm o długości 12 mb

4) droga w Rębie (ulica Kaszubska):

-wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku 850 mb ( powierzchnia 4250 m 2)

-ułożenie krawężników betonowych na odcinku 1700 mb

5) droga w Rębie (ulica Jeziorna):

-wykonanie nawierzchni drogi: dostawę oraz ułożenie płyt żelbetonowych wielootworowych typu YOMB o wymiarach 100cm x75 cmx12,5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 15 cm po zagęszczeniu na powierzchni 4 300,00 m2 – 0,86 km

-wykonanie pobocza po obu stronach drogi z gruzu betonowego na powierzchni 516 m2

6) droga w Przodkowie (ulica Dolna):

-wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na odcinku 360 m ,powierzchni 1800 m 2

-wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej o pow. 50 m 2

7) droga w Czeczewie (ulica Wspólna):

-wykonanie nawierzchni drogi: dostawę oraz ułożenie płyt żelbetonowych wielootworowych typu YOMB o wymiarach 100cm x75 cmx12,5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 15 cm po zagęszczeniu na powierzchni 5566,50 m2 – 1,15 km

-wykonanie pobocza po obu stronach drogi z gruzu betonowego na powierzchni 693

Przebudowa pozostałych odcinków dróg wchodzących w skład projektu zostanie wykonana w roku 2021 (droga Hopy-Pomieczyńska Huta – II etap) i w roku 2022  (droga w Warzenku – ulica Wrzosowa). Łączna długość planowanych do przebudowy dróg wynosi ponad 2 kilometry. Celami projektu są, podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych oraz zapewnienie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*