Ścieżka rowerowa z Warzenka do Tokar już niedługo!

Ścieżka rowerowa z Warzenka do Tokar już niedługo!

Trwają prace przy inwestycji pn:”Budowa ścieżki rowerowej Warzenko – Tokary w ramach „Kaszubskiej Trasy Rowerowej”. Stosowną umowę, na realizację zadania, podpisano 11 kwietnia z wykonawcą Firmą Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat ze Staniszewa.

Zakres zadania obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2 m i długości 1457 mb o następującej konstrukcji:

  • Konstrukcja podstawowa ścieżek rowerowych (nie przejezdne): nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm (kolor żółty).
  • Konstrukcja wzmocniona ścieżek rowerowych (przejezdne przez pojazdy): nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (grafit).
  • Ścieżka rowerowa ograniczona jest obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej z oporem.
  • Przełożenie płyt YOMB.

Był to już piąty przetarg ogłoszony na wykonanie tego zadania. Niestety ze względu na zbyt wysokie ceny oferowane przez wykonawców poprzednich trzech postepowań ogłoszonych w roku ubiegłym i jednego ogłoszonego na początku tego roku nie udało się rozstrzygnąć. Wówczas podjęto decyzję o zmianie konstrukcji ścieżki z asfaltowej na kostkę brukową bezfazową.

Reklamy

Ogłoszono kolejny przetarg w którym swoje oferty złożyło ośmiu wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ARAT, która wykona zadanie za kwotę 863 000 zł. Czas wykonania zadania to 30 dni.

Inwestycja jest dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 : Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*