Droga Trzech Powiatów: list intencyjny podpisany

Droga Trzech Powiatów: list intencyjny podpisany

Droga Trzech Powiatów ma połączyć Rumię, gminę Kosakowo i Gdynię. Jej budowa ma przyczynić się do ożywienia gospodarczego północnej części województwa. List intencyjny w tej sprawie został podpisany w środę, 7 czerwca w Gdyni.

Droga Trzech Powiatów: „Popiołówka”

Droga Trzech Powiatów pobiegnie śladem drogi technicznej elektrociepłowni, tzw. „Popiołówki”. Połączy ulice I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi z rejonem skrzyżowania ulic Rajskiej i Długiej oraz Dębogórską w Gminie Kosakowo z ulicą Pucką w Gdyni.

Budowa drogi jest niezbędna do skomunikowania terenów inwestycyjnych w obszarze Doliny Logistycznej, stanowiących naturalne zaplecze dla Portu Gdynia.

Budowa Drogi Trzech Powiatów jest ważna również z perspektywy gdyńskiego portu – podkreśla Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – To projekt, który może stworzyć dla gdyńskiego portu szanse rozwoju swojego potencjału. Warunkiem dla tego koniecznym jest oczywiście dobra komunikacja i połączenie portu z Doliną Logistyczną. A do tego Droga Trzech Powiatów jest niezbędna – zaznacza prezydent.

Celem sygnatariuszy listu jest wspólne działanie, zmierzające do wypracowania zasad przejęcia drogi EDF Polska S.A. i jej budowy oraz sfinansowania kosztów wykonania dokumentacji technicznej, jak również prowadzenia wspólnych działań na rzecz pozyskania finansowania budowy drogi i  realizacji inwestycji. Strony zobowiązały się także do podejmowania wspólnych działań na rzecz promocji idei budowy Drogi Trzech Powiatów.

– Jest to bardzo duża inwestycja, inwestycja dotycząca trzech powiatów i dwóch gmin Gabriela Lisius, starosta wejherowski. – Z pewnością bardzo potrzebna zarówno dla rozwoju gospodarczego tych podmiotów, jak i sprawnej komunikacji mieszkańców w ich obrębie – przekonuje gospodarz powiatu.

Szczegółowe zasady realizacji projektu, finansowania oraz harmonogram działań zostaną określone w osobnej umowie.

fot. mat. prasowy

Strony umowy:

  • Powiat Wejherowski, reprezentowany przez starostę, Gabrielę Lisius;

  • Powiat Pucki, reprezentowany przez starostę, Jarosława Białka;

  • Miasto Gdynia, reprezentowane przez prezydenta Gdyni, Wojciecha Szczurka;

  • Gmina Kosakowo, reprezentowana przez wójta gminy Kosakowo, Jerzego Włudzika;

  • Gmina Miejska Rumia, reprezentowana przez burmistrza Rumi, Michała Pasiecznego.

– Dzisiaj poczyniliśmy kolejny bardzo ważny krok w kierunku realizacji inwestycji ponieważ idea budowy Drogi Trzech Powiatów zyskała kolejnych, bardzo wartościowych partnerów – Starostę Wejherowskiego i Starostę Puckiego – cieszy się Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. – Oczywistym jest, że im więcej podmiotów walczy o dany cel, tym większe są szansę na pozyskanie środków zewnętrznych, bez których wybudowanie tej drogi będzie bardzo trudne – zauważa włodarz.

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*