UM w Kartuzach

Jest dofinansowanie na Kartuskie Targowisko Miejskie w centrum miasta

Gmina Kartuzy otrzymała 368 000 zł na budowę dwóch wiat handlowych przy ulicy Szkolnej w Kartuzach. Jak zachwala urząd, targowisko wraca na swoje historyczne miejsce.

Gmina Kartuzy otrzymała dofinansowanie na projekt pn. Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach. Zadanie będzie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (operacja typu inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, w ramach poddziałania pn. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych lokalnych usług dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i po-wiązanej infrastruktury).

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności producentów płodów rolnych poprzez budowę w Kartuzach przy ul. Szkolnej dwóch identycznych wiat handlowych konstrukcji stalowo-drewnianej przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów. Inwestycja będzie stanowiła uzupełnienie już istniejącej bazy handlowej przy ul. Dworcowej, przyczyni się też do wzrostu sprzedaży produktów rolno-spożywczych z gospodarstw ekologicznych.

Reklamy

Jak informuje Urząd Miejski w Kartuzach, targowisko powinno zostać uruchomione najpóźniej w listopadzie 2018 roku.

Na nowo powstałym targowisku zostanie wydzielona strefa sprzedaży produktów rolno-spożywczych, w tym miejsca do sprzedaży certyfikowanych produktów ekologicznych wraz z oznakowaniem „Mój Rynek”. Po rozbudowie targowisko będzie stanowiło jednolity kompleks handlowo-targowy z różnorodnymi miejscami do handlowania.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej dla Gminy Kartuzy wyniesie 368 092 zł.

UM w Kartuzach
UM w Kartuzach
UM w Kartuzach

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*