Chmielno. Jedna z najaktywniejszych gmin w programie „Czyste Powietrze”

Chmielno. Jedna z najaktywniejszych gmin w programie „Czyste Powietrze”

Gmina Chmielno znalazła się wśród 625. najaktywniejszych gmin w Polsce, promujących Program Priorytetowy „Czyste powietrze”, co przełożyło się na dużą liczbę wniosków o dofinansowanie do wymiany starych źródeł ogrzewania. W okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku mieszkańcy złożyli 93 wnioski.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił wyniki pierwszego, rocznego rankingu gmin w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

W projekcie udział wzięło ponad 2000 samorządów gminnych. Uzyskane przez nie wyniki świadczą o dużym zaangażowaniu lokalnych społeczności i władz w walkę o poprawę jakości powietrza w „małych ojczyznach”.

Reklamy

Gmina Chmielno znalazła się na 2. miejscu w powiecie kartuskim, a 8. miejscu w województwie pomorskim i na 199 pozycji w rankingu ogólnopolskim, z bardzo dobrym wskaźnikiem aktywności wynoszącym 5,07 procent.

Gmina Chmielno, dzięki porozumieniu z WFOŚiGW w Gdańsku, uruchomiła punkt konsultacyjno-informacyjny w celu ułatwienia mieszkańcom aplikowania o dofinansowanie m. in. do wymiany starych źródeł ogrzewania czy przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych.

Podczas wizyty w punkcie mieszkańcy mogą uzyskać bezpłatne porady, związane z przeprowadzeniem inwestycji oraz pomoc przy wypełnieniu wniosku i rozliczeniu dotacji.

Dzięki wysokiej pozycji w rocznym rankingu gmin w programie „Czyste Powietrze” gmina Chmielno otrzyma dodatkowe środki do wykorzystania na skuteczne działania, służące poprawie efektywności energetycznej domów i promocję programu „Czyste powietrze”.

Łączna kwota środków NFOŚiGW w wysokości 16 milionów złotych zostanie rozdzielona pomiędzy 625 samorządów gminnych, które w rankingu osiągnęły wartość wskaźnika powyżej 3,70 procent i kwalifikują się do dofinansowania. Kwota dodatkowego wsparcia dla każdej z gmin to 25 600 złotych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*