Stężyca

Wójt Stężycy rozdał pieniądze organizacjom pozarządowym
Stężyca Wiadomości

Wójt Stężycy rozdał pieniądze organizacjom pozarządowym

Wójt Gminy Stężyca podjął decyzję o wsparciu finansowym organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych w 2016 r. Ogólna kwota wyasygnowana z budżetu Gminy Stężyca na ten cel wyniesie w tym roku aż 250.000 zł. W ogłoszonym konkursie na wsparcie organizacji pozarządowych złożonych zostało 27 wniosków. Wnioski przygotowane zostały przez 19 organizacji. Dofinansowania nie otrzymają zaledwie 4 inicjatywy.