Andrzej Wyrzykowski z dwudziestym absolutorium!

Jednomyślnie i bez pytań. Wójt Gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski jednogłośnie uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku. Jak wyliczył, jest to już dwudzieste absolutorium, które otrzymał.

Absolutorium Przodkowo 2018 - 1

Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy w Przodkowie, głównym punktem obrad było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przodkowo za wykonanie budżetu za 2017 rok. 

Plan dochodów gminy na 2017 rok wynosił 51 844 611 zł, jednak ostatecznie wykonanie dochodów na koniec roku wyniosło 54 493 218, 57 zł, a więc 105 %. Natomiast plan wydatków wynosił 61 537 458, 09 zł. Wydano 60 635 660, 64 zł, a więc 99 %. 

Wśród dochodów należy wymienić subwencję, która wyniosła 15 166 539 zł, czyli 27,83%. Dotacje celowe wyniosły 17 335 707, 45 zł, a dochody własne 14 807 435, 45 zł – 27,17%.

W 2017 roku pozyskano także środki zewnętrzne, wyniosłe one kwotę 7 183 536, 67 zł, czyli 13,19%. Pozyskano środki m.in. na przebudowę drogi gminnej relacji Czeczewo-Warzno, wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Kobysewie, Kosowie, Osowej Górze i Smołdzinie, na projekt edukacyjny „Skrzydła Wiedzy”, przebudowę drogi gminnej relacji Czeczewo-Warzno oraz rozbudowę Szkoły Podstawowej w Pomieczynie. 

Największe wydatki w budżecie stanowi oświaty. W 2017 roku wydano na nią 14 856 166, 92 zł, czyli 24,50 % wydatków ogółem. Na transport i łączność 8 348 858, 92 zł – 13,77%, a na rolnictwo i łowiectwo 6 075 911, 95 zł. 

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2017 rok, wyniósł 17 675 077, 56 zł, co stanowiło 32,43% w relacji do dochodów osiągniętych w 2017 roku. 

Wójt podczas sesji podziękował za to wykonanie budżetu skarbnikowi Grażynie Ramczyk oraz wszystkim pracownikom i przedstawicielom referatów. Kwiaty od włodarza gminy wraz z podziękowaniami otrzymał nie tylko skarbnik, a także obecne na sesji Katarzyna Markowska, Marlena Dering, Bożena Krefta oraz Lidia Polańska.

Absolutorium udzielono przy wszystkich głosach radnych „za”. 

2 komentarze

  1. Pingback: Tadeusz Kobiela po raz 28 z jednomyślnym absolutorium!

  2. Pingback: Tadeusz Kobiela z jednomyślnym absolutorium!

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*