Żukowo. Osoby w trudnej sytuacji zapłacą mniej za odbiór odpadów

Żukowo. Osoby w trudnej sytuacji zapłacą mniej za odbiór odpadów

Wystartował program osłonowy, dzięki któremu osoby w trudnej sytuacji zapłacą niższe rachunki za odbiór odpadów komunalnych. Kto może skorzystać z programu? Odpowiedź znajdziecie w artykule.

Pomoc przysługuje mieszkańcom po spełnieniu jednego z poniższych kryteriów:

1) osiągnęły wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub jeśli są rencistami, a dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie nie przekracza 300 procent kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy;

2) są członkami rodziny wielodzietnej i zamieszkują na nieruchomości wraz z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu we wspólnym gospodarstwie domowym oraz posiadają Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Dodatkowo, by skorzystać z programu spełniać należy następujące kryteria:

-złożenie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

-nie korzystanie z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów komunalnych;

-zbieranie odpadów w sposób selektywny;

-nie posiadanie zaległości wobec Gminy Żukowo z tytułu podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

-posiadanie Karty Mieszkańca Gminy Żukowo;

Jak wysoka będzie pomoc?

Pomoc finansowa przyznawana jest w formie świadczenia pieniężnego w wysokości:

1) 20 procent należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny wynikającej z odrębnej uchwały, dla mieszkańców, którzy osiągnęli wiek emerytalny lub są rencistami

2) 10 procent należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny wynikającej z odrębnej uchwały dla mieszkańców, którzy są członkami rodziny wielodzietnej.

Przez jak długi czas obowiązuje zniżka?

Świadczenie przyznaje się od miesiąca złożenia wniosku na okres 12 miesięcy, nie dłużej niż na okres obowiązywania uchwały. Obecną trwają prace nad opracowaniem wniosku, który mieszkańcy chcący skorzystać z pomocy będą mogli składać. Szczegółowe informacje można uzyskać w GOPS w Żukowie pod nr tel 058 681 82 64

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*