Wkrótce powstanie kolejny odcinek drogi Chmielno – Lipowiec

Wkrótce powstanie kolejny odcinek drogi Chmielno – Lipowiec

Dziś starosta Bogdan Łapa oraz członek Zarządu Powiatu Kartuskiego Iwona Formela podpisali umowę na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918G Wygoda Łączyńska – Chmielno na odcinku Chmielno – Lipowiec”. Inwestycja pochłonie ponad 11,45 mln zł i ma być zrealizowana w nieco ponad rok.

To kolejna ważna inwestycja powiatu w infrastrukturę drogową. Wykonawcą odcinka robót o długości 2,33 km została firma Kruszywo Spółka z o. o. z Linii.

W ramach inwestycji, w związku z trudnym terenem biegnącym w pobliżu brzegu jeziora, wykonane zostaną miejscami mury oporowe, a skarpy będą wzmocnione. Planowane jest także wykonanie kanalizacji deszczowej łącznie ze zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi.

Reklamy

Wybudowane zostaną przepusty, rowy drogowe i kanał technologiczny. Najważniejszym jednak zadaniem będzie poszerzenie pasa jezdni do standardowych wymiarów, gdyż obecnie biegnąca tam droga wykonana jest z płyt i ma niewystarczającą szerokość.

Realizacja przedmiotowego zadania niewątpliwie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, ale dodatkowo na płynność ruchu i lepsze skomunikowanie, w tym także drogi powiatowej z wojewódzką.

Przyczyni się także do istotnego podniesienia standardu technicznego samej jezdni i wzmocnieniu jej konstrukcji, poprzez wykonanie o

-Postęp w tej kadencji w temacie budowy dróg jest znaczący, wyremontowaliśmy ponad 70 km dróg. Przebudowa odcinka Chmielno – Lipowiec jest dla nas bardzo ważna – mówi starosta Bogdan Łapa. – Aktualnie stwarza ona niebezpieczeństwo dla jej użytkowników, a teren wokół niej jest turystyczny. W obecnej kadencji cały ciąg drogi w rejonie Wygoda Łączyńska – Chmielno został naprawiony. Mam nadzieję, że ta dwuletnia inwestycja, doczeka finału w przyszłym roku. Jest ona oczekiwana przez mieszkańców gminy Chmielno i turystów, którzy tam przebywają.

Na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego udało się uzyskać Powiatowi Kartuskiemu dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2023) w wysokości 6 103 626,00 złotych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*