Towarzystwo Miłośników Kartuz apeluje do radnych „o merytoryczne podejście do oceny działalności Burmistrza”

Towarzystwo Miłośników Kartuz apeluje do radnych „o merytoryczne podejście do oceny działalności Burmistrza”

Towarzystwo Miłośników Kartuz postanowiło wystosować apel do radnych Rady Miejskiej w Kartuzach. Apel TMK spowodowany jest nieudzieleniem absolutorium Mieczysławowi Grzegorzowi Gołuńskiemu.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Kartuz apeluje do radnych Rady Miejskiej w Kartuzach o merytoryczne podejście do oceny działalności Burmistrza Kartuz.

Nieudzielenie absolutorium przez Radę w dniu 26 czerwca 2018 r. uważamy za nie mające potwierdzenia w faktach. Towarzystwo wysoko ocenia  osiągnięcia Burmistrza na rzecz rozwoju gminy, pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł oraz strategiczne myślenie.

Nadmieniamy,  że członkowie Towarzystwa  uczestniczyli w konsultacjach przy planowaniu i realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

Realizowane zadania są milowym  krokiem w rozwoju miasta i gminy, a nawet regionu, co  wpłynie na podniesienie standardu  życia mieszkańców Kaszub. 

Liczymy na to, że w  przyszłości radni kartuskiej Rady Miejskiej będą bardziej obiektywnie i merytorycznie spoglądać na pracę Burmistrza oraz podejmować trafniejsze decyzje.

 Zarząd

Towarzystwa Miłośników Kartuz

Reklamy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*